Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov UZ - Bc., Mgr. a učiteľstva PEDAGOGIKY v kombinácii - Bc., Mgr.

Oznamy pre študentov

Follow me on Instagram! Username: katedra_pedagogiky_pdfuk

https://instagram.com/katedra_pedagogiky_pdfuk?igshid=ZDdkNTZiNTM=

Odporúčaná študijná cesta pre 1. rok štúdia pre študijný program: spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva (UZ)

Dokument na stiahnutie tu.

Odporúčaná študijná cesta pre 1. rok štúdia pre študijný program: učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

Dokument na stiahnutie  tu.

PREVODOVÉ TABUĽKY na uznanie kreditov UZ a PED

Prevodové tabuľky sú prístupné len študentom bakalárskeho a magisterského štúdia PdF UK (v dennej aj externej forme) po prihlásení.