Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov oddelenia SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY

Tútorské stretnutie pre končiace ročníky- Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Denné štúdium- 18.2.2020 -14:00-15:00, M317

Externé štúdium- 18.2.2020-15:00- 16:00, M317