Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov oddelenia PEDAGOGIKY

OZNAM pre študentov k Pedagogickej praxi 2 (A,B) - Pedagogika

Predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 2 (A,B) - Pedagogika sa uskutoční 29. 10. 2020 o 12,00 hod. cez MS Teams, v tíme 2020/21 M-VUZde006 Pedagogická prax 2 (A,B) – Pedagogika.  

Účasť na predpraxovom stretnutí je POVINNÁ!

Ing. Eva Tóblová, PhD. (metodik praxe)

Témy záverečných prác 2020/2021

Témy bakalárskych záverečný prác - Učiteľstvo pedagogiky pre 2020/2021 nájdete tu.

Témy magisterských záverečný prác - Učiteľstvo pedagogiky pre 2020/2021 nájdete tu.

OZNAM pre študentov k Pedagogickej praxi 1 (A) ZS 2020/21

Vážené študentky, vážení študenti,

predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 1 (A) sa uskutoční 20. 10. 2020 o 10:45 hod. online v MS Teams v tíme: Pedagogická prax 1A.  

Bližšie informácie nájdete na: https://www.fedu.uniba.sk/oznamy_prax/

Účasť na predpraxovom stretnutí je POVINNÁ!

výučby, ktorú máte v tomto čase, ste ospravedlnení, prosím informujte o tom vyučujúcich, ktorých sa to týka!

OZNAM pre študentov k Pedagogickej praxi 1 (B) ZS 2020/21

Vážené študentky, vážení študenti,

predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 1 (B) sa uskutoční 19. 10. 2020 o 12,00 hod.  online v MS Teams  v tíme: 2020/21Pdf B-VUZ de010 Pedagogická prax 1(B).  

Bližšie informácie nájdete na: https://www.fedu.uniba.sk/oznamy_prax/

Účasť na predpraxovom stretnutí je POVINNÁ!

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia VUZ

Tútorské informácie - Odporúčaná študijná cesta pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia VUZ -  tu

Pedagogická prax 3 (A,B) - 2. ročník - Mgr. štúdium

Vážené študentky,

v termíne od 24.2. do 3.4.2020 absolvujete Pedagogickú prax 3 (A,B), ktorú budete realizovať v pridelenej cvičnej škole.

Podmienkou účasti na praxi je absolvovanie úvodného stretnutia, ktoré organizuje metodik praxe pre daný predmet- Ing. Eva Tóblová, PhD. / Pedagogika

Termín úvodného stretnutia pre Pedagogiku:

12.2.2020 o 09,30 hod. v miestnosti M-310

 

ÚČASŤ NA PREDPRAXOVOM STRETNUTÍ JE POVINNÁ! 

Tútorské informácie PED

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia PED - tu

Tútorské informácie VUZ

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia VUZ -  tu