prof. PhDr. Zdeněk OBDRŽÁLEK, DrSc.

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby: 

DeňHodinaPoznámka
utorok  
14.30 - 16.00 h.           
Moskovská č. 3, miestnosť č. M316
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  316