PaedDr. Lujza KOLDEOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
pondelok        
10.30 - 12.30 h.
Moskovská č. 3, miestnosť č. M313
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)
streda
09.00 - 11.00 h.
13.00 - 14.00 h. (Tútor PG - Bc.)

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  313