PaedDr. Dorota SMETANOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
  pondelok

 

10.00 - 11.00 h. (Tútor SOPG - Bc.)
Moskovská č. 3, miestnosť č. M 315
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)
utorok
14.00 - 15.00 h
štvrtok
12.30 - 15.30 h

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  315