Mgr. Tina KATUŠČÁKOVÁ, PhD., r.Hudáková

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
utorok
10.30 - 12.00 h.  
Moskovská č. 3, miestnosť č. M318
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)
štvrtok              
08.30 - 11.00 h. 
11.00 - 12.00 h.
(Tútor VUZ - Mgr.)       

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  318