Mgr. Štefánia FERKOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
pondelok     
10.30 - 11.30 h.    
(Tútor PG - Mgr.)                                               

 

Moskovská č. 3, miestnosť č. M 316

(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)


utorok
09.00 - 11.00 h.
streda
13.00-15.00 h.

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3, č. d. 316

811 08  Bratislava