Mgr. et Ing. Jozef STRAKOŠ, PhD.

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
utorok  
 

 

   10.30 - 12.30 h.            
Moskovská č. 3, miestnosť č. M307
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)
štvrtok
09.30 -11.30 h.

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  307