Ing. Eva TÓBLOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
pondelok       
09.30 - 10.30 h.
14.30 - 15.30 h.
(Tútor VUZ - Bc. 1.-3. roč)         

 

Moskovská č. 3, miestnosť č. M313

(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)


streda
09.00 - 10.00 h. 
12.30 - 14.30 h.

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  313