doc. PaedDr. Dušan KOSTRUB, PhD.

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
utorok        
14.00  -  16.00  h.          
Šoltésovej č. 4, miestnosť č. Š219
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)

 


 

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Ústav pedagogických vied a štúdií

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Ústav pedagogických vied a štúdií

Pedagogická fakulta UK

Univerzita Komenského v Bratislave

Šoltésovej 4

811 08  Bratislava

Č. dv.:  219