doc. PhDr. et Ing. Jan KOSTELNÍK, PhD.

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
streda
 
   11.15 - 12.45 h.  
Moskovská č. 3, miestnosť č. M306
(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)

 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  307