doc. PaedDr. Mária PISOŇOVÁ, PhD.

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2017/2018

Počas výučby:

DeňHodinaPoznámka
pondelok       
14.00  -  16.00 h.              

 

Moskovská č. 3, miestnosť č. M308                

(termín konzultácie odporúčam dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailového kontaktu)


 

Počas skúškového  obdobia: formou osobnej a elektronickej komunikácie


Poštová adresa:

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Kontaktná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Moskovská 3

811 08  Bratislava

Č. dv.:  308