Zamestnanci

doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity

Agnesa Kapinajová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 335
Miestnosť
M-315
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Ing. Jan Kostelník, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie sociálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Adriana Nagyová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie sociálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Oddelenie sociálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť