Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Martin KURUC

PRACOVŇA:
m. č. 306

KONTAKT:
e-mail

Začínal v špeciálnom výchovnom zariadení pre chlapcov s poruchami učenia a správania. Po ukončení doktorandského štúdia u prof. Zelinu absolvoval štúdium skupinovej psychoterapie na Karlovej Univerzite v Prahe. Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje hlavne témam sebaregulácie a motivácie žiakov v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní. V pedagogickej činnosti sa sústredí na oblasť pedagogickej diagnostiky a alternatívnych koncepcií vo vzdelávaní. Tiež vedie tréning komunikačných zručností pre učiteľov a tréning zážitkovej pedagogiky. Ako expert spolupracuje s Národným ústavom certifikovaných meraní vo vzdelávaní, Nadáciou Pontis, Nadáciou ZSE a SKAV Slovensko. Ako lektor spolupracuje s n. o. Indícia, Komenským inštitútom n. o. ŽIVICA, IUVENTA - Slovenský inštitút pre mládež a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.