Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

 1. AAA Výučba a kvalitatívny výskum : akčný výskum v didaktickej realite. / Dušan Kostrub, Eva Severini
  Rzeszów : Akka, 2018
 2. AAA The inspiration by qualitative methodology in pedagogical research / Dušan Kostrub
  Horn : Verlag Ferdinand Berger & Söhne, 2019
 3. AAB Dieťa/žiak/študent - učivo - učiteľ, didaktický alebo bermudský trojuholník? / Dušan Kostrub
  Prešov : Rokus, 2008
 4. AAB Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách alebo stratégie výchovy v súčasnej rodine / Martina Tománková, Dušan Kostrub
  Prešov : Rokus, 2018
 5. AAB Vybrané didaktické modely materskej školy uplatňované v súčasnej didaktickej praxi / Zuzana Jakubíková, Dušan Kostrub
  Prešov : Rokus, 2009
 6. AAB Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní / Eva Severini, Dušan Kostrub
  Prešov : Rokus, 2018
 7. AAB Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku : tvorba výchovného programu. / Dušan Kostrub ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 8. ABA The educational research focused on the development of mobile technologies in education / Ján Gunčaga, Lilla Koreňová, Dušan Kostrub
  In: Teaching with technology : perspectives, challenges and future directions. - ISBN 978-1-53613-260-1. - New York : NOVA Science Publishers, 2018. - S. 57-115 [3,05 AH]
 9. ABB Dizajn procesu výučby v materskej škole kurikulárne inžinierstvo a pedagogické navrhovanie v podmienkach materskej školy / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Dizajn procesu výučby v materskej škole. - ISBN 80-89055-56-7. - Prešov : Rokus, 2005. - S. 1-102
 10. ACB Základy kvalitatívnej metodológie : keď interpretované významy znamenajú viac ako vysoké čísla. / Dušan Kostrub
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 11. ACB Žiak, učiteľ a výučba : (všeobecná didaktika pre študentov učiteľstva). / Renáta Tóthová ... [et al.]
  Prešov : Rokus, 2017
 12. ADE Researching the Specifics of an Educare Curriculum for Children Aged 6-36 Months Based on the Concept of Play/Playing / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: American Journal of Educational Research. - Roč. 4, č. 11 (2016), s. 777-784
 13. ADE Identifikácia rodičových výchovných stratégií uplatňovaných vo výchove svojho dieťaťa v subjektívných interpretáciách / Martina Tománková, Dušan Kostrub
  In: Magister : reflexe primárního a preprimáního vzdělávání ve výzkumu. - Roč. 3, č. 1 (2015), s. 8-53
 14. ADF Slimáčik-máčik vystrč rožky ... alebo kde je láska, tam nič iné netreba interpretatívne skúmanie výchovného konania rodiča / Dušan Kostrub
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 51, č. 4 (2017), s. 284-301
 15. ADF Od tradičného školovania k individualizovanej forme sociálne zdieľaného vedeckého poznania / Dušan Kostrub
  In: Mládež a spoločnosť. - Roč. 13, č. 3 (2007), s. 21-25
 16. ADF Postmoderná koncepcia materskej školy / Dušan Kostrub
  In: Pedagogická revue. - Roč. 51, č. 2 (1999), s. 130-144
 17. ADF Postoje aktérov treba dokázať akceptovať konštrukcionistická didaktika výučby matematiky / Dušan Kostrub
  In: Pedagogická revue. - Roč. 64, č. 3 (2017), s. 40-58
 18. ADF Som učiteľ, treba, aby som sa zamýšľal nad tým, čo, ako, prečo a koho vyučujem? jeden z pohľadov na (seba) reflexiu učiteľovho vyučovania / Dušan Kostrub
  In: Eruditio - educatio. - Roč. 3, č. 4 (2008), s. 27-33
 19. ADF Využitie fókusovej skupiny ako nástroja na získavanie vybraných sociálnych reprezentácií / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Eruditio - educatio. - Roč. 7, č. 2 (2012), s. 55-90
 20. ADF Čo spôsobuje učiteľ, keď vyučuje? (skúmanie učiteľovho vyučovania) / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Eruditio - educatio. - Roč. 3, č. 1 (2008), s. 37-43
 21. ADF Interpretatívne skúmanie výučby anglického jazyka interakcia žiaka a učiteľa s cudzojazyčným učivom / Dušan Kostrub, Martina Šipošová
  In: Lingua et vita. - Roč. 4, č. 8 (2015), s. 103-117
 22. ADF False beginners with a false perspective - interpretative research / Martina Šipošová, Dušan Kostrub
  In: Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov. - Roč. 11, č. 2 (2019), s. 132-144
 23. ADF 3 krát meraj, potom rež, len si žiakov neporež! interpretatívne skúmanie výučby matematiky / Dušan Kostrub
  In: Pedagogická revue. - Roč. 64, č. 1 (2017), s. 103-124
 24. ADF Prekoncepty študentov učiteľstva pred vstupom do kurzu všeobecnej didaktiky zisťované Q-metodológiou / Renáta Tóthová, Dušan Kostrub
  In: Pedagogická revue. - Roč. 64, č. 4 (2017), s. 51-69
 25. ADM Facilities providing early childhood education and childcare up to three years of age from the point of view of erudite employees / Dušan Kostrub, Eva Severini, Peter Ostradický
  In: AD ALTA. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 263-270
 26. ADM Educating children up to three years of age in the narrations of today`s parents / Dušan Kostrub, Štefánia Ferková, Peter Ostradický, Martina Tománková
  In: AD ALTA. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 143-148
 27. ADM Developing children`s autonomy in pre-primary education from parents perspective / Dušan Kostrub, Eva Severini, Peter Ostradický
  In: AD ALTA. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 223-229
 28. AEC Tolkovanie ponjatija škola v vyskazyvanijach učenikov mladšego škoľnogo vozrasta / Dušan Kostrub
  In: Ciągłość i zmiana w pedagogice XXI wieku : Część 2. - ISBN 978-83-7051-431-0. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - S. 83-90
 29. AEC Aktívne učenie sa v procese výučby / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych. - ISBN 978-83-7271-979-9. - Kraków : Universytet Pedagogiczny, 2016. - S. 339-343
 30. AEC Aspekty sociálneho konštruktivizmu interakcia: dieťa/deti a učiteľ / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych. - ISBN 978-83-7271-979-9. - Kraków : Universytet Pedagogiczny, 2016. - S. 291-296
 31. AEC Rodičovské výchovné stratégie v subjektívnych interpretáciách / Dušan Kostrub, Martina Tománková
  In: Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych. - ISBN 978-83-7271-979-9. - Kraków : Universytet Pedagogiczny, 2016. - S. 86-91
 32. AEC Participative didactics as an inspiration for students / Dušan Kostrub, Peter Ostradický
  In: Inwencja w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. - ISBN 978-83-941235-5-0. - Siedlce : AKKA, 2016. - S. 428-437
 33. AEC Rozvíjanie autonómnosti detí v materskej škole / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Inwencja w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. - ISBN 978-83-941235-5-0. - Siedlce : AKKA, 2016. - S. 11-45
 34. AEC Selected qualities of child`s personality in the interpretive meaning - research / Dušan Kostrub, Eva Severini, Katarína Mahrer-Milovčíková
  In: Współczesne aspekty w edukacji i wychowaniu dziecka. - ISBN 978-83-62160-25-9. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014. - S. 145-160
 35. AEC Action research in didactic practice of pre-primary education / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Specific issues of contemporary preschool education in Bulgaria and Slovakia. - ISBN 978-954-07-4388-2. - Sofia : Universitetsko Izdatelstvo Sv. Kliment Okhridski, 2018. - S. 163-189
 36. AEC Teacher`s portfolio as a tool for critical change in pre-primary education / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Specific issues of contemporary preschool education in Bulgaria and Slovakia. - ISBN 978-954-07-4388-2. - Sofia : Universitetsko Izdatelstvo Sv. Kliment Okhridski, 2018. - S. 151-162
 37. AEC Por qué decidiste ser maestro/maestra? El proceso del aprendizaje y de la enseňanza desde la perspectiva de la investigación cualitativa / Dušan Kostrub
  In: Wyzwania i zaniechania w kształceniu pedagogów. - ISBN 978-83-62160-21-1. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2014. - S. 137-151
 38. AEC The participative learning and teaching process - concept and its background / Dušan Kostrub
  In: Wyzwania i zaniechania w kształceniu szkolnym. - ISBN 978-83-62160-20-4. - Siedlce : The participative learning and teaching process - concept and its background, 2014. - S. 233-249
 39. AEC Phenomena that determine didactic teacher thinking within the process of selecting optimal methods of teaching / Dušan Kostrub, Peter Ostradický
  In: Wyzwania i zaniechania w kształceniu szkolnym. - ISBN 978-83-62160-20-4. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014. - S. 114-122
 40. AEC Efikasnost doktorskih studija za mlade istraživače / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Wyzwania i zaniechania w kształceniu dorosłych. - ISBN 978-83-62160-22-8. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2014. - S. 151-162
 41. AEC Kluczowe momenty w karierze zawodowej nauczyciela edukacji przedszkolnej / Dušan Kostrub, Eva Csandová
  In: Pedagogika przedszkolna : szansą na świadome budowanie potencjału dziecka. - ISBN 978-83-8019-633-9. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - S. 213-226
 42. AEC Digital technologies as tool in the evaluations processes / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. - ISBN 978-80-7464-655-3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2014. - S. 78-101
 43. AEC Diagnostická evalvácia kompetencií v hrových situáciách vo výučbe / Soňa Kikušová, Dušan Kostrub
  In: Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. - ISBN 978-80-7464-655-3. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2014. - S. 40-61
 44. AEC Pedagogická prax študentov pedagogických fakúlt Ukrajiny a Slovenska / Eva Severini, Dušan Kostrub, Mariia Yuzyk
  In: Współczesne konteksty edukacji dorosłych. - ISBN 978-83-64884-15-3. - Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badań literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2019. - S. 187-205
 45. AEC Concept of play in the pre-primary and primary teacher`s reasoning / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Komunikacja w edukacji : kompetencje komunikacyjne nauczyciela 1. - ISBN 978-83-62160-28-0. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2015. - S. 209-218
 46. AEC A Qualitative Research Paradigm - a tool to enhance the development of pedagogical science and interpersonal understanding in the field of human behaviour / Dušan Kostrub, Martina Šipošová
  In: Komunikacja w edukacji : język w komunikacji 3. - ISBN 978-83-62160-30-3. - Siedlce : Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2015. - S. 197-206
 47. AEC Sociálny konštruktivismus v predprimárnom vzdelávaní / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. - ISBN 978-80-210-7881-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 31-42
 48. AEC Common and Differing Primary School Teachers’ Interpretations of the Teaching Process in Slovak Schools Novice versus Late-Career Teachers / Martina Šipošová ... [ et al. ]
  In: Studies in Foreign Language Education 7. - ISBN 978-3-943906-20-2. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2015. - S. 168-190
 49. AEC Early childhood education in research / Dušan Kostrub
  In: Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia. - ISBN 978-80-7315-261-1. - Brno : Paido, 2016. - S. 167-184
 50. AEC Kvalitatívne skúmanie učenia sa a vyučovania cez sociálny konštrukcionizmus / Dušan Kostrub
  In: Terazniejszosc i przyszlosc edukacji dzieci, mlodziezy i doroslych wybrane problemy. - ISBN 978-83-948104-7-4. - Siedlce : Akka, 2018. - S. 192-224
 51. AED Využitie zjazdového lyžovania na rozvoj koordinačných schopností detí mladšieho školského veku / Klaudia Korvínová ... [et al.]
  In: Technika a metodika zimných a letných športov v prírode 2017 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4467-8. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 55-70 [online]
 52. AED Model rozvíjania autonómnosti detí v predprimárnom vzdelávaní / Dušan Kostrub, Eva Severini, Róbert Osaďan
  In: Paedagogica specialis. - ISBN 978-80-223-4852-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 351-367
 53. AED Využitie ringa na zdokonalenie kondičných schopností u detí s mentálnym postihnutím / Klaudia Korvínová ... [et al.]
  In: Paedagogica specialis : 31. - ISBN 978-80-223-4438-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 330-351
 54. AFA Potreba skúmať didaktickú realitu predprimárneho a primárneho vzdelávania / Dušan Kostrub
  In: Prostor pro primární a preprimární pedagogy [elektronický dokument] : Sborník příspěvků z konference. - ISBN 978-80-7494-404-8. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019. - S. 66-70 [CD-ROM]
 55. AFB Kvalita metodiky výučby / Dušan Kostrub
  In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi. - ISBN 978-80-8045-443-2. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007. - S. 17-25
 56. AFB Didaktika akceptujúca princíp kolaborácie stačí spoločne vytvoriť zmysluplnú situáciu a učenie sa prirodzene nastane / Dušan Kostrub
  In: Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti. - ISBN 978-80-555-0703-3. - Prešov : Prešovská univerzita, Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2012. - S. 16-39
 57. AFB Vízie (perspektívy), paradigmy, koncepcie, a modely výučby v didaktickom uvažovaní a konaní učiteľa / Dušan Kostrub
  In: Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času. - ISBN 978-80-555-0385-1. - Prešov : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2011. - S. 19-31
 58. AFB Didaktika materskej školy a didaktické kompetencie učiteľa ako jeden z predpokladov úspešnej realizácie Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu / Dušan Kostrub
  In: Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl : materská škola na prahu 21. storočia. - ISBN 978-80-89415-02-1. - Žilina : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2009. - S. 18-31
 59. AFB "A ja taká dzívočka, cingi - lingi bom" (skúmanie učiteľkinho vyučovania detí v materskej škole) / Dušan Kostrub
  In: Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie. - ISBN 978-80-555-0006-5. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 33-60
 60. AFB Kultúrne a diskurzívne praktiky ukotvené v hre - potreba ich diagnostikovania / Dušan Kostrub
  In: Expresívne terapie vo vedách o človeku 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3914-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 7-18 [CD-ROM]
 61. AFC Primenenije sociokognitivnogo podchoda učiteľa k didaktičeskoj praktike v detskom sadu i v osobenoj škole / Dušan Kostrub, Eva Ambrová
  In: Konflikt pokoleń czy różnic cywilizacyjnych? 3. - ISBN 978-83-923928-0-4. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - S. 41-47
 62. AFC Studying the use of digital technologies in the child development learning and evaluation processes / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Edulearn 14 : International Conference on Education and New Learning Technologies [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-617-0557-3. - Barcelona : IATED Academy, 2014. - S. 1381-1395 [online]
 63. AFC Interpretácia pojmu materská škola deťmi / Dušan Kostrub
  In: Pedagogický výzkum: reflexe spoločenských potřeb a očekávání?. - ISBN 80-244-1079-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. 135-139
 64. AFC Učenie sa a vyučovanie v materskej škole vo svetle sociokognitivistických teórií / Dušan Kostrub
  In: Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. - ISBN 978-80-7290-326-9. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 28-32
 65. AFC Constructionist teaching and learning of mathematics through the optics of qualitative methodology / Lilla Koreňová, Dušan Kostrub, Peter Ostradický
  In: DICTAP2018 & ICEE2018 [elektronický dokument]. - ISBN 978-1-941968-50-5. - [S. l.] : The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2018. - S. 7-17 [CD-ROM]
 66. AFC Investigation of students concepts about learning and teaching process from aspect of learning theories / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Edukacja w kreowaniu współczesnej rzeczywistości : możliwości i ograniczenia 2. - ISBN 978-83-936635-1-4. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - S. 205-215
 67. AFC The present education in the family in reflections of parents / Dušan Kostrub, Martina Tománková
  In: Edukacja w kreowaniu współczesnej rzeczywistości : możliwości i ograniczenia 2. - ISBN 978-83-936635-1-4. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2013. - S. 199-204
 68. AFC Skúmanie metodík výučby v primárnom vzdelávaní / Dušan Kostrub, Milada Scherhauferová
  In: Evropské pedagogické fórum 2014 : proměny pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-05-4. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 9-19 [CD-ROM]
 69. AFC Kvalitatívny výskum - nástroj interpersonálneho porozumenia ľudským zámerom a ľudskému konaniu / Dušan Kostrub
  In: Pedagogický výzkum : spojnice mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86768-90-8. - Olomouc : Agentura Gevak, 2014. - S. 29-37 [CD-ROM]
 70. AFC The creation video - example of constructionism in the learning and teaching process / Dušan Kostrub
  In: DisCo 2017 : Open education as a way to a knowledge society [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-86302-82-9. - Praha : Centre for Higher Education Studies, 2017. - S. 57-65 [online]
 71. AFC The concept of play/playing from perspective of kindergarten teachers / Dušan Kostrub, Eva Severini, Jana Kropáčková
  In: Early childhood relationships: the foundation for a sustainable future [elektronický dokument] : proceedings. - ISBN 978-953-57634-1-3. - Čakovec : OMEP Hrvatska, 2018. - S. 145-166 [online]
 72. AFC Interakčný príklon vs. interakčný odklon rodiča voči svojmu dieťaťu v pozorovanom správaní / Dušan Kostrub, Martina Tománková
  In: Sapere Aude 2014 : Pedagogika, psychologie a dnešní společnost 4. - ISBN 978-80-87952-03-0. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014. - S. 9-21
 73. AFC Teaching process with the use of digital technologies from view of the action research / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: INTED 2014 Proceedings CD [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-616-8412-0. - Valencia : IATED, 2014. - S. 2839-2847 [CD-ROM]
 74. AFC Focus group ako výskumný nástroj kvalitatívnej metodológie / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost 2. - ISBN 978-80-904877-9-6. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2012. - S. 31-40
 75. AFC Perspektívy pregraduálnej prípravy učiteľov predprimárnej a primárnej edukácie z aspektu nadobúdania profesijných kompetencií / Dušan Kostrub, Soňa Kikušová
  In: Kompetencje współczesnego nauczyciela : tom 1. - ISBN 978-83-934036-8-4. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012. - S. 326-336
 76. AFC Rozvíjanie konštruktívneho potenciálu detí z aspektu ich autonómnosti a kompetentnosti - učiteľská perspektíva / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Kompetencje współczesnego nauczyciela : tom 1. - ISBN 978-83-934036-8-4. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2012. - S. 337-364
 77. AFC Spôsoby hodnotenia výkonu žiakov primárneho vzdelávania / Katarína Kánová, Dušan Kostrub
  In: Hodnocení a sebahodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy : výzkum-teorie-praxe-profesní příprava [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-5876-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 157-164 [CD-ROM]
 78. AFC Didaktické aspekty podpory učebných procesov prostredníctvom využitia portfólia / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Hodnocení a sebahodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy : výzkum-teorie-praxe-profesní příprava [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-5876-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 165-176 [CD-ROM]
 79. AFC Hodnotenie podporujúce rozvoj osobnosti žiaka v reflexii študentov učiteľských odborov na vysokej škole / Renáta Tóthová, Dušan Kostrub
  In: Hodnocení a sebahodnocení žáků v primárním vzdělávání - aktuální otázky, perspektivy a výzvy : výzkum-teorie-praxe-profesní příprava [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-5876-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 243-252 [CD-ROM]
 80. AFC Diagnostika individuálnej koncepcie vyučovania u študentov učiteľských odborov / Renáta Tóthová, Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7464-167-1. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2012. - S. 321-333 [CD-ROM]
 81. AFC Využitie portfólia učiteľa ako nástroj kritickej zmeny v predprimárnom vzdelávaní / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Sapere Aude 2017 : působnost pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-19-1. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - S. 249-255 [CD-ROM]
 82. AFC Učiteľ - výskumník v procese evalvovania / Eva Severini, Dušan Kostrub, Renáta Tóthová
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7464-167-1. - Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2012. - S. 185-196 [CD-ROM]
 83. AFC Nesoglasovannosť v uchode za rebënkom kak process vospitateľnogo vozdejstvija roditelej / Dušan Kostrub, Roman Kvapil
  In: Vospitanije i obučenije detej mladšego vozrasta : ECCE 2017. - ISBN 978-5-4315-1160-8. - Moskva : MGU im. M. V. Lomonosova, 2017. - S. 132-152
 84. AFC Význam kvalitatívnej paradigmy pre rozvíjanie pedagogickej vedy a skvalitňovanie výučby / Dušan Kostrub, Martina Šipošová
  In: Sapere Aude 2015 : koncepty dneška [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-09-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 89-97 [CD-ROM]
 85. AFC Hra ako základný didaktický nástroj v predprimárnom a primárnom vzdelávaní / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Sapere Aude 2015 : koncepty dneška [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-09-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 247-253 [CD-ROM]
 86. AFC The understanding of digital technologies usage from teachers` point of view in implementation of elearning at the university / Dušan Kostrub, Peter Buček
  In: Sapere Aude 2015 : koncepty dneška [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-09-2. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2015. - S. 71-79 [CD-ROM]
 87. AFC Opinions of external study teachers on augmented reality in pre-primary education / Lilla Koreňová, Dušan Kostrub, Peter Ostradický
  In: ICERI 2018 [elektronický dokument] : conference proceedings. - ISBN 978-84-09-05948-5. - Valencia : IATED, 2018. - S. 3045-3052 [USB-key]
 88. AFC Vaspitač u procesu podučavanja i učenja dece 21. veka / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Kompetencije vaspitača za društvo znanja. - ISBN 978-86-85625-22-0. - Kikinda : Visoka škola strukovnich studija za obrazovanje vaspitača, 2017. - S. 139-148
 89. AFC Didaktika materskej školy v spektre sociokultúrnych zmien konca 19. st. až začiatku 21. st. / Dušan Kostrub
  In: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos. - ISBN 978-80-7041-647-1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. - S. 36-63
 90. AFC (Všeobecná) didaktika je ako štrikovať bez vlny, vlna došla, ihlice sú zlomené, čo ďalej? (alebo pod akým uhlom pohľadu nazerať na didaktiku materskej školy a 1. st. základnej školy?) / Dušan Kostrub
  In: Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. - ISBN 978-80-7220-315-4. - Olomouc : Votobia, 2009. - S. 320-328
 91. AFD Premeny v poňatí prípravy učiteľov v predprimárnom a primárnom vzdelávaní / Mária Kožuchová, Dušan Kostrub
  In: Fórum pedagogiky 2006 : transformácia vzdelávania smerom k potrebám európskeho trhu práce. - ISBN 80-8052-255-3. - Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2006. - S. 181-192
 92. AFD Kvalita v predškolskej edukácii / Dušan Kostrub
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 3. - ISBN 80-88868-53-X. - Bratislava : Pedagogická fakulta UK, 1999. - S. 144-151
 93. AFD Nový pohľad na materskú školu cez prizmu pedagogického konštruktivizmu / Dušan Kostrub
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 1. - ISBN 80-88893-17-8. - Bratislava : Iuventa, 1997. - S. 98-104
 94. AFD Sociokultúrny aspekt hodnotenia a posudzovania osobnostných kvalít dieťaťa / Dušan Kostrub
  In: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie : Škola-edukácia-príprava učiteľa 4. - ISBN 978-80-8083-359-6. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - S. 274-280
 95. AFD Stratégie, metódy, formy, prostriedky, zásady a techniky procesu výučby / Dušan Kostrub
  In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi. - ISBN 978-80-8045-443-2. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2007. - S. 121-127
 96. AFD Niektoré konštrukty sociokognitivistických teórií učenia sa a ich uplatňovanie v procese výučby / Dušan Kostrub
  In: Fórum o premenách školy v 21. storočí. - ISBN 978-80-969146-7-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 50-59
 97. AFD Niektoré špecifiká teórií učenia sa uplatňované vo výučbe / Dušan Kostrub
  In: Fórum o premenách školy v 21. storočí. - ISBN 978-80-969146-7-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 91-98
 98. AFD Pedagogicko-didaktická prax - ako priestor na rozvíjanie a udržiavanie interakcie učiacich (sa) subjektov - realizovaná Pedagogickou fakultou UK v Bratislave / Dušan Kostrub, Mária Kožuchová
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 414-419
 99. AFD Hľadanie optimálnej koncepcie prípravy učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania / Dušan Kostrub, Mária Kožuchová
  In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2412-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 359-370
 100. AFD Fenomén detskej skúsenosti a jeho využitie v postmoderných koncepciách materskoškolskej pedagogiky / Dušan Kostrub
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 2. - ISBN 80-88893-23-2. - Bratislava : Iuventa, 1998. - S. 106-111
 101. AFD Efektívne učenie sa dieťaťa v materskej škole deti a učiteľ - tvorcovia subjektívnej kultúry (reality) / Soňa Kikušová, Dušan Kostrub
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní 4. - ISBN 80-88893-63-1. - Bratislava : Iuventa, 2000. - S. 173-184
 102. AFD Kvalitatívne skúmanie sociálnych reprezentácií konštruktov, samostatnosť a kompetentnosť dieťaťa u učiteľských profesionálov v Srbsku a na Slovensku / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole. - ISBN 978-80-969298-7-0. - Martin : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2011. - S. 112-119
 103. AFD Výučbové lešenie, diskurzívna a proleptická výučba z aspektu postmodernej didaktiky / Dušan Kostrub
  In: Aktuálne otázky pedagogiky : vedecký zborník z príležitosti osláv 65. výročia založenia PdF UK v Bratislave [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3121-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 288-308 [CD-ROM]
 104. AFD Hra a jej edukačné využitie na rozvíjanie kompetencií z perspektívy sociálneho konštruktivizmu / Soňa Kikušová, Dušan Kostrub
  In: Hra v predprimárnej edukácii. - ISBN 978-80-555-0467-4. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. - S. 248-257
 105. AFD Chápanie niektorých pojmov deťmi predškolského veku a mladšieho školského veku / Silvia Bošnovičová, Dušan Kostrub
  In: Hra v predprimárnej edukácii. - ISBN 978-80-555-0467-4. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. - S. 133-156
 106. AFD Paradigmy, koncepcie v didaktike a organizovaní procesu výučby / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času. - ISBN 978-80-555-0385-1. - Prešov : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2011. - S. 125-154
 107. AFD Rozvíjanie gramotnosti hrou s využitím digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Hra v predprimárnej edukácii. - ISBN 978-80-555-0467-4. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. - S. 286-303
 108. AFD Dielo Jana Amosa Komenského v kontexte súčasných prístupov v predprimárnej a primárnej edukácii / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia. - ISBN 978-80-555-1023-1. - Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. - S. 205-216
 109. AFD Tri perspektívy nazerania na didaktické využitie počítača (a IKT) vo výučbe v školách / Dušan Kostrub
  In: Moderné vzdelávanie v materskej škole [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-969298-5-6. - Bratislava : Stiefel Eurocart, 2010. - Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 110. AFD Deti a učitelia - partneri pre trvalo udržateľný rozvoj / Dušan Kostrub
  In: Trvalo udržateľný rozvoj očami detí predškolského veku. - ISBN 978-80-555-0209-0. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. - S. 53-61
 111. AFD Predprimárna edukácia v kontexte meniacich sa sociokultúrnych podmienok postmodernej doby / Dušan Kostrub
  In: Vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti = Education from early childhood, a chance for every child [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89055-82-1. - Prešov : Rokus, 2008. - S. 138-147 [CD-ROM]
 112. AFD Rola vysokoškolského učiteľa z pohľadu budúcich učiteľov / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Pedagogica Actualis 3 : Roly vysokoškolského učiteľa v procese vzdelávania. - ISBN 978-80-8105-373-3. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - S. 196-201
 113. AFD Prínos a nedostatky medzinárodných meraní funkčnej gramotnosti a alternatívne možnosti jej hodnotenia / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Medzinárodné merania funkčnej gramotnosti - výsledky a výzvy pre Slovensko [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-420-4. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Filozofická fakulta, 2012. - S. 63-70 [CD-ROM]
 114. AFD Didaktika v kríze alebo kríza v didaktike? / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Kríza pedagogiky? [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3331-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 403-423 [CD-ROM]
 115. AFD Subjektívne interpretácie vzájomnej interakcie učiteľov a žiakov - jedna z možností predchádzania náročných pedagogických situácií / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Neštandardné pedagogické situácie v stredných odborných školách a možnosti ich riešenia 2 [elektronický zdroj]. - ISBN 978--80-552-0833-6. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. - S. 61-71 [CD-ROM]
 116. AFD Critical research of teaching mathematics - action research in teaching – you don`t measure and don`t cut, leave it all to students; you "are still on your way" / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: DIDMATTECH 2017 : New methods and technologies in education and practice, 1 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-568-0029-4. - Trnava : Trnavská univerzita, 2017. - S. 141-152 [online]
 117. AFD A qualitative methodology framework of investigation of learning and teaching based on the USE of augmented reality / Dušan Kostrub, Peter Ostradický
  In: ICETA 2019 [elektronický dokument] : 17th IEEE International conference on emerging elearning technologies and applications : Information and communication technologies in learning. Starý Smokovec, Slovakia. November 21-22, 2019. - ISBN 978-1-7281-4967-7. - Denver : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. - S. 425-440 [online]
 118. AFD Možnosti rozvíjania konštruktívneho a sebaorganizujúceho potenciálu detí / Dušan Kostrub
  In: Predprimárna edukácia v podmienkach súčasnej reformy. - ISBN 978-80-555-0007-2. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 116-130
 119. AFD Posadnutosť efektmi, či ďalej (preč) od teórie re-reprodukovania / Dušan Kostrub
  In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-0024-9. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 271-278 [CD ROM]
 120. AFD Využitie interaktívnej tabule vo výučbe / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: DIDMATTECH 2017 : New methods and technologies in education and practice 2nd part [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-568-0073-7. - Trnava : Trnavská univerzita, 2017. - S. 124-138 [online]
 121. BAB Tvorivá dramatika vo výučbe / Eva Žatková, Dušan Kostrub
  Prešov : Rokus, 2011
 122. BAB Od pedagogiky k didaktike materskej školy : (postmoderná koncepcia materskej školy). / Dušan Kostrub
  Prešov : Rokus, 2003
 123. BCB Pedagogika pre 1. ročník stredných odborných škôl / Soňa Kikušová, Dušan Kostrub
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, [2002]
 124. BCI Tvorte s nami : didaktické aspekty tvorivej dramatiky. / Alexandra Borovková, Dušan Kostrub
  Bratislava : Pro Solutions, 2012
 125. BCI Proces výučby a digitálne technológie / Dušan Kostrub ... [et al.]
  Bratislava : Dušan Kostrub, 2012
 126. BDF Príbeh jednej kvapôčky vody (1.) kurikulárny projekt s výskumným zameraním / Dušan Kostrub
  In: Naša škola. - Roč. 10, č. 7 (2006/07), s. 22-25
 127. BDF Príbeh jednej kvapôčky vody (2.) kurikulárny projekt s výskumným zameraním a jeho situovanie do organizačnej štruktúry výučby / Dušan Kostrub
  In: Naša škola. - Roč. 10, č. 8 (2006/07), s. 28-32
 128. BDF Vzťahy rovnováhy medzi učiteľom, deťmi a obsahom edukácie v procese výučby / Dušan Kostrub
  In: Naša škola. - Roč. 6, č. 7 (2002/03), s. 6-13
 129. BDF Bratislava deťom, deti Bratislave kurikulárny projekt s bádateľským zameraním v otvorenom učebnom prostredí / Dušan Kostrub
  In: Naša škola. - Roč. 11, č. 2 (2007/08), s. 18-25
 130. BDF Utváranie a udržiavanie kontaktu dieťaťa so sociokultúrnou realitou v škole / Dušan Kostrub, Zuzana Petrová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 60, č. 2 (2005/2006), s. 9-16
 131. BDF Prečo je pre učiteľa dôležité, aby sa dôkladne zaoberal prípravou na proces výučby? / Dušan Kostrub
  In: Naša škola. - Roč. 6, č. 3 (2002/03), s. 6-15
 132. BDF Vytváranie podmienok pre inklúziu dieťaťa so sociálnou realitou v materskej škole / Dušan Kostrub, Zuzana Petrová
  In: Predškolská výchova. - Roč. 60, č. 3 (2005/06), s. 5-12
 133. BDF Nový pohľad na materskú školu cez prizmu pedagogického konštruktivizmu / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 52, č. 5 (1997/1998), s. 6-9
 134. BDF Oblasť detskej prírodovednej skúsenosti / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 57, č. 6 (2002/2003), s. 20-27
 135. BDF Organizácia procesu edukácie a výučby v materskej škole / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 58, č. 2 (2003/2004), s. 1-8
 136. BDF Pedagóg - kľúčový faktor v procese učenia sa a rozvoja dieťaťa/žiaka v škole / Dušan Kostrub
  In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 12, č. 2 (2003), s. 1-4
 137. BDF Predškolská výchova v našich materských školách / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 49, č. 9/10 (1994/95), s. 24-25
 138. BDF Súčasná predškolská výchova / Dušan Kostrub
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 4, č. 3/4 (1995), s. 47-51
 139. BDF Význam a miesto výtvarnej činnosti v materskej škole / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Predškolská výchova. - Roč. 51, č. 6 (1996/1997), s. 5-9
 140. BDF Prečo je pre učiteľa dôležité zamerať sa na metodiku svojho vyučovania? / Dušan Kostrub
  In: Naša škola. - Roč. 8, č. 4 (2004/05), s. 6-13
 141. BDF Prečo je pre učiteľa dôležité zamerať sa na metodiku svojho vyučovania? / Dušan Kostrub
  In: Naša škola. - Roč. 8, č. 7 (2004/05), s. 6-15
 142. BDF Preferentne formatívny proces výučby v materskej škole / Dušan Kostrub
  In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 10, č. 1 (2001), s. 13-17
 143. BDF Preferentne formatívny proces výučby v materskej škole / Dušan Kostrub
  In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 10, č. 2 (2001), s. 24-27
 144. BDF Preferentne formatívny proces výučby v materskej škole 2 / Dušan Kostrub
  In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 10, č. 3 (2001), s. 26-28
 145. BDF Pedagogické navrhovanie a kurikulárne inžinierstvo v podmienkach materskej školy / Dušan Kostrub
  In: Naša škola. - Roč. 5, č. 8 (2001/02), s. 6
 146. BDF Napĺňanie téz nových pedagogických dokumentov didakticky kompetentným učiteľom / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 63, č. 5 (2008/09), s. 6-13
 147. BDF Napĺňanie téz nových pedagogických dokumentov didakticky kompetentným učiteľom / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 63, č. 6 (2008/09), s. 1-8
 148. BED Profil pedagogickej praxe v študijnom programe učiteľstvo MŠ a vychovávateľstvo ŠK na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave / Dušan Kostrub, Mária Kožuchová
  In: Učiteľské kompetencie a pedagogická prax (predškolská a elementárna pedagogika, Bc.). - ISBN 978-80-8083-437-1. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. - S. 121-130
 149. BED Pedagogická identita a didaktika novej materskej školy / Dušan Kostrub
  In: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. - ISBN 80-88893-01-1. - Bratislava : Iuventa, 1997. - S. 85-89
 150. BED Plánovanie, projektovanie výchovno-vzdelávacej činnosti / Viera Hajdúková ... [et al.]
  In: Metodika predprimárneho vzdelávania. - ISBN 978-80-968777-3-7. - Partizánske : Expresprint, 2011. - S. 90-98
 151. BED Montanae Civitatis Neosoliensis philanthropicum institutum - schola pro educatione infantum (Ecce eventum!) Quantuscumque, quid agis? / Dušan Kostrub
  In: Od detskej opatrovne k materskej škole. - ISBN 978-80-970266-0-8. - Banská Bystrica : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu, 2009. - S. 47-53
 152. BED Učiteľ a dieťa/deti ako subjekty vzájomne utvárajúce verzie sveta (sociokonštruktivistická perspektíva nazerania na procesy učenia sa a učenia iných) / Dušan Kostrub
  In: Materská škola a svet okolo. - ISBN 978-80-970391-0-3. - Ružomberok : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2010. - S. 38-58
 153. BED Súčasné požiadavky didaktiky materskej školy / Dušan Kostrub
  In: Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl. - ISBN 978-80-969549-9-5. - Žiar nad Hronom : Aprint, 2008. - S. 30-36
 154. BED Dieťa - (ako) autonómny a kompetentný subjekt / Dušan Kostrub
  In: Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl. - ISBN 978-80-969549-4-0. - Žiar nad Hronom : Aprint, 2007. - S. 15-18
 155. BED Dieťa a jeho edukácia v súčasnom svete a pre budúci svet / Dušan Kostrub
  In: Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl. - ISBN 978-80-969549-4-0. - Žiar nad Hronom : Aprint, 2007. - S. 47-50
 156. BED Didaktické možnosti rozvíjania vynárajúcich sa komunikatívnych i cudzojazyčných kompetencií detí v cezhraničnom priestore a didaktická príprava lektoriek na podporu rozvíjania týchto kompetencií / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl : materská škola na prahu 21. storočia. - ISBN 978-80-89415-02-1. - Žilina : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2009. - S. 152-168
 157. BED Aktuálne problémy ďalšieho vzdelávania učiteliek materských škôl okresov Hlohovec, Piešťany, Prievidza, Senica, Šaľa / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Súčasnosť a budúcnosť predprimárnej edukácie. - ISBN 978-80-555-0006-5. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 251-260
 158. BEE Portfólio v pedagogickej praxi študenta / Dušan Kostrub, Eva Severini
  In: Učitelské praxe - současné poznatky a perspektivy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8274-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 150-156 [online]
 159. BEE Kvalitatívna metodológia ako nástroj rozvíjania pedagogickej vedy / Dušan Kostrub
  In: Předškolní vzdělávání v teorii a praxi : Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-7370-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 243-251 [CD-ROM]
 160. BEE Koncepcia pedagogickej praxe v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky v kombinácii na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave / Renáta Tóthová, Dušan Kostrub
  In: Učitelské praxe - současné poznatky a perspektivy [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-8274-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 76-86 [online]
 161. BEF Vybrané pedagogicko-didaktické aspekty intervencie do rozvoja kompetencií dieťaťa/žiaka/študenta / Dušan Kostrub ... [et al.]
  In: Osobnosť učiteľky/učiteľa verzus osobnosť dieťaťa. - ISBN 978-80-8139-006-7. - Zvolen : Spoločnosť pre predškolskú výchovu, 2012. - S. 122-132
 162. EDI Daniela Valachová: Výtvarný prejav detí z multikultúrneho prostredia / Dušan Kostrub
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 14, č. 7 (2006), s. 17
 163. EDI Kikušová, Soňa - Králiková, Mária: Dieťa a hra Hra a rozvíjanie osobnosti dieťaťa. Edukácia detí s autizmom / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 61, č. 6 (2006/07), s. 43-45
 164. EDI César Coll - Jesús Palacios - Álvaro Marchesi et al.: Desarrollo psicológico y educación psicología de la educación escolar / Dušan Kostrub
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 41, č. 2 (2006), s. 189-191
 165. EDI Perini, R. - Pupini, M. - Cellie, D. - Bront, L. - Paoli, L.: La Guida per la nuova scuola dell´ infanzia (Metodická príručka pre novú školu detstva/MŠ) / Dušan Kostrub
  In: Pedagogická revue. - Roč. 53, č. 2 (2001), s. 197-200
 166. EDI Anna Klim-Klimaszewska, Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego, Siedlce 2007 / Dušan Kostrub
  In: Paedagogica at utilitatem disciplinae. - Č. 3 (2007), s. 107-109
 167. EDI Juan Ignacio Pozo Municio: Adquisición de conocimiento - Cuando la carne se hace verbo / Dušan Kostrub
  In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - Roč. 41, č. 4 (2006), s. 380-384
 168. EDI Hra a její využití v předškolním vzdělávání / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 70, č. 1 (2015/16), s. 40-42
 169. EDI I. Uváčková - D. Valachová - G. Droppová: Metodika rozvíjania grafomotorických zručností detí v materských školách / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 14, č. 2 (2009/10), s. 42-44
 170. FAI Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia / ed. Rozalina Engels-Kritidis ... [et al.]
  Brno : Paido, 2016
 171. FAI Specific issues of contemporary preschool education in Bulgaria and Slovakia / Bozhidar Angelov ... [et al.]
  Sofia : Universitetsko Izdatelstvo Sv. Kliment Okhridski, 2018
 172. GII Retrospektívy a perspektívy : Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky. / zost. Adriana Wiegerová, Dušan Kostrub
  Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2006
 173. GII Ustanovujúci kongres Združenia tvorivej dramatiky Slovenska / Dušan Kostrub
  In: Pedagogické spektrum. - Roč. 4, č. 5/6 (1995), s. 104-105
 174. GII Hola seňor profesor visitante postrehy z výmenného pobytu na Pedagogickej fakulte Univerzity Complutense v Madride / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 41, č. 5 (2006/07), s. 30-39
 175. GII Ôsma európska konferencia o kvalite predškolského vzdelávania / Dušan Kostrub
  In: Pedagogická revue. - Roč. 51, č. 4 (1999), s. 380-382
 176. GII Jeden deň v španielskej materskej škole / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 51, č. 4 (1996/1997), s. 5-8
 177. GII Inšpirátorka s veľkou dušou chápať a akceptovať dieťa / Dušan Kostrub
  In: Poradce ředitelky mateřské školy. - Roč. 3, č. 1 (2013), s. 60-62
 178. GII Problematika cieľa v počiatočnej edukácii / Dušan Kostrub
  Prešov : Rokus, 2002
 179. GII Z poznávaco-študijného pobytu v materských a základných školách v Lotyšsku / Dušan Kostrub
  In: Predškolská výchova. - Roč. 60, č. 1 (2005/06), s. 41-43
 180. GII Antididaktika materskej školy 20. storočia / Dušan Kostrub
  Prešov : Rokus, 2003
 181. GII Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy / Zlata Knapíková ... [et al.]
  Prešov : Rokus, 2002