Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

 1. ADF Pedagogická komunikácia v teórii PCA / Barbora Jaslovská, Mária Pisoňová
  In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 17, č. 1 (2018), s. 225-233
 2. ADM Person-centered approach in primary education / Barbora Jaslovská, Mária Pisoňová
  In: AD ALTA. - Roč. 8, č. 2 (2018), 113-119
 3. AED Dotazník merania správania sa a postojov adolescentov k drogám a alkoholu: HIT – D&A / Barbora Jaslovská
  In: Sociálne prostredie ako (ne)výchovný činiteľ [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4661-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 67-78 [online]
 4. AED Dotazník merania správania sa a postojov adolescentov k drogám a alkoholu: HIT - D&A. / Barbora Jaslovská
  In: Sociálne prostredie ako (ne)výchovný činiteľ. - ISBN 978-80-223-4661-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 69-80
 5. AFC Problematic areas of pedagogical communication of primary education teachers in regard to the theory of C. Rogers / Barbora Jaslovská
  In: MMK 2016 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-17-7. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 892-898 [CD-ROM]
 6. AFC Person-centered approach in primary education / Barbora Jaslovská, Mária Pisoňová
  In: Sapere Aude 2018 : učitel, žák, psycholog : recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí, 28.-31. května 2018, Hradec Králové. - ISBN 978-80-87952-25-2. - Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení, 2018. - S. 45-57
 7. AFC Comparison of importance of civic education in Estonia and Slovakia / Barbora Jaslovská, Mária Pisoňová
  In: Sapere Aude 2017 : působnost pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-19-1. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2017. - S. 124-137 [CD-ROM]
 8. AFC Aktivizujúce metódy vo výučbe pedagogiky na SŠ / Barbora Jaslovská
  In: Sapere Aude 2016 : nové výzvy pedagogiky a psychologie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87952-14-6. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. - S. 23-32 [CD-ROM]
 9. AFD Pedagogická komunikácia ako základný prostriedok v edukačnom procese / Barbora Jaslovská
  In: Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy. - ISBN 978-80-223-4706-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 282-288
 10. AFD Problematické oblasti pedagogickej komunikácie v práci učiteľa primárneho vzdelávania / Barbora Jaslovská
  In: Juvenilia paedagogica 2015 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-839-4. - Trnava : Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. - S. 82-88 [CD-ROM]
 11. AFD Aplikácia humanistického prístupu zameraného na človeka v praxi učiteľa primárneho vzdelávania / Barbora Jaslovská
  In: Dieťa - dospievajúci - dospelý v reflexii pedagogickej vedy. - ISBN 978-80-558-0935-9. - Nitra : UKF, 2015. - S. 132-140
 12. DAI Problematické oblasti pedagogickej komunikácie učiteľa primárneho vzdelávania z hľadiska teórie C. Rogersa / Barbora Jaslovská ; školiteľ Mária Pisoňová
  Bratislava : [s.n.], 2017