Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

Mgr. Adriana Nagyová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Rapošová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie sociálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie sociálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 327
Miestnosť
M-315
Publikačná činnosť

Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Eva Tóblová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť