Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie sociálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Agnesa Kapinajová

Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

PhDr. Jana Koláčková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie sociálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 335
Miestnosť
M-315
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Ing. Jan Kostelník, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie sociálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť