Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie sociálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9253
Pondelok12:30 – 14:30
Piatok08:30 – 10:30

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9420
Pondelok09:30 – 11:30
Streda13:00 – 15:00
Tútorské k.h. ut: 10:30-11:30

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9139
Utorok10:00 – 12:00
Štvrtok13:30 – 15:30

Agnesa Kapinajová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped.
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9140

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9141
M-313
Utorok10:30 – 11:30
Utorok13:00 – 14:00
Streda09:00 – 11:00

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9142
M-308
Mailom neposielať žiadne záverečné, postupové práce. Akceptované budú len práce v tlačenej forme s náležitými úpravami a požadovaným obsahom.

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9143
M 3O6

Mgr. Peter Ostradický, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Utorok09:00 – 11:00
Streda12:30 – 14:30
Tútorské k.h. štv: 11:00-12:00

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9147

Mgr. Adriana Poliaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9144
[1] 2