Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie sociálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9253

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9420

PhDr. Ján Holonič, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9139

Agnesa Kapinajová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped.
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9140

Mgr. Tina Katuščáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9141
M-315

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9142
S-219
Mailom neposielať žiadne záverečné, postupové práce. Akceptované budú len práce v tlačenej forme s náležitými úpravami a požadovaným obsahom.

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9143
M 318
[1] 2