Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
profesor
+421 2 9015 9479
Moskovská 3, M-319
Konzultačné hodiny: pondelok: 11:00-12:30 h. (prezenčne) štvrtok: 14:00-15:30 h. (prezenčne)

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent
+421 2 9015 9420
Moskovská 3, M-316
Konzultačné hodiny: pondelok: 10.00–11.30 h. (online MS Teams) utorok: 10.45–11.30 h. (tútorské PG v komb., prezenčne) utorok: 14.00–15.30 h. (prezenčne)

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent
+421 2 9015 9139
Moskovská 3, M-311
Konzultačné hodiny: utorok: 09:00-10:30 h. (prezenčne) štvrtok: 13:30-15:00 h. (online MS Teams)

Agnesa Kapinajová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped.
sekretárka
+421 2 9015 9140
Moskovská 3, M-312

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent
+421 2 9015 9141
Moskovská 3, M-313
Konzultačné hodiny: pondelok: 10:30-11:15 h., 14:00 - 14:45 h. (prezenčne) streda:  13:30-15:00 h. (online MS Teams)

prof. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
profesor
+421 2 9015 9142
Moskovská 3, M-308
Konzultačné hodiny: pondelok: 14:30-16:00 h. (prezenčne/online MS Teams) štvrtok: 14:00-15:30 h. (prezenčne/online MS Teams)
Mailom neposielať žiadne záverečné, postupové práce. Akceptované budú len práce v tlačenej forme s náležitými úpravami a požadovaným obsahom.

doc. Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9143
Moskovská 3, kancelária M-318
Konzultačné hodiny: pondelok: 11:00-12:30 h. streda: 09:00-10:30 h.

Mgr. Peter Ostradický, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent
Moskovská 3, M-308
Konzultačné hodiny: pondelok: 9:00-10:30 h. (prezenčne) štvrtok: 13.00-14.30 h. (online MS Teams)

Mgr. Adriana Poliaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent
+421 2 9015 9144
Moskovská 3, M-314
Konzultačné hodiny: pondelok: 09:30-11:30 h. (prezenčne/online MS Teams) utorok: 10:30-11:30 h. (prezenčne/online MS Teams)

prof. PhDr. Mária Potočarová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
profesor
+421 2 9015 9468
Moskovská 3, M-315
Konzultačné hodiny: pondelok: 10:00–11:30 h. (prezenčne) streda: 14:30-16:00 h. (prezenčne)
[1] 2