Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci a doktorandi

doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie sociálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9253
Pondelok11:30 – 13:30
ONLINE k. h. štvrtok: 12:00- 14:00

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9420
Utorok12:30 – 14:30
Tútorské k.h. pondelok: 14:00 - 15:00 ONLINE k.h. pondelok: 09:00 - 10:00 ONLINE k.h. streda: 13:30 - 14:30

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9139
ONLINE k.h. štvrtok 09:30 - 11:30
Utorok10:00 – 12:00

Agnesa Kapinajová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped.
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9140

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9141
M-313
Pondelok09:00 – 11:00
ONLINE k.h, ut: 09:30 - 11:30

prof. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9142
M-308
Mailom neposielať žiadne záverečné, postupové práce. Akceptované budú len práce v tlačenej forme s náležitými úpravami a požadovaným obsahom.

doc. Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9143
M 3O6

Mgr. Peter Ostradický, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Utorok12:30 – 14:30
Tútorské k.h. streda: 13:00-14:00 Online k.h. streda: 09:00- 11:00

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9147

Mgr. Adriana Poliaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra pedagogiky a sociálnej ped., Oddelenie pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9144
Pondelok09:30 – 10:30
Utorok09:30 – 10:30
ONLINE k. h. streda: 09:30 -11:30
[1] 2