Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOUČ

Vyhlásenie XII. ročníka ŠVOUČ v akademickom roku 2020/2021

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Študentská vedecká odborná a umelecká činnosti (ŠVOUČ) v akademickom roku 2020/2021 je oficiálne vyhlásená.

Touto cestou si Vám dovoľujeme zverejniť dôležité informácie v súvislosti s vyhlásením XII. ročníka ŠVOUČ.

 

Termín zverejnenia tém: do 22.1. 2021

Temín odovzdania prihlášok: do 26.2. 2021

 

Kto vypisuje témy alebo koho mám kontaktovať?

Pegagogický a výskumný pracovníci a denní doktorandi katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky alebo aj Vaši školitelia záverečných prác.

Kto sa môže zapojiť?

Študenti bakalárskeho a magisterského stupňa. 

 

Témy, prihlasovacie formuláre a iné dôležité informácie budú zverejňované priebežne.