Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Základné informácie o študijných programoch

Profil absolventa pre Bc. stupeň

  • Študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii: tu.
  • Študijný program VUZ (Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva): tu.
  • Študijný program Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo: tu. 

Profil absolventa pre Mgr. stupeň

  • Študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii: tu.
  • Študijný program VUZ (Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva): tu.