Študijní poradcovia - tútori

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. 
- učiteľstvo pedagogiky (Bc., Mgr.)

Ing. Eva Tóblová, PhD.
- učiteľský základ: VUZ (Bc., Mgr.)

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
- sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc.)