Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijní poradcovia - tútori

Mgr. Štefánia Ferková, PhD. (ferkovafedu.uniba.sk)

- učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (Bc., Mgr. denné)

Mgr. Peter Ostradický, PhD. (ostradicky1uniba.sk)

- učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (Bc. externé)

Ing. Eva Tóblová, PhD. (toblovafedu.uniba.sk)

- učiteľský základ: VUZ (Bc., Mgr. denné)

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (brunclikovafedu.uniba.sk)

- učiteľský základ: VUZ (Bc., Mgr. externé)

Mgr. Petra Rapošová, PhD. (raposova@fedu.uniba.sk)

- sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (Bc. denné, externé)