Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie - PaedDr.

Katedra má právo konať rigorózne skúšky (PaedDr.).

Tézy na rigorózne skúšky: tu.