Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Metodici praxe

Učiteľské študijné programy

Hlavná metodička praxí učiteľských študijných programov:
Ing. Eva Tóblová, PhD.

Hospitačná pedagogická prax A / Pedagogická prax 1A:
PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Mgr. Peter Ostradický

Hospitačná pedagogická prax B / Pedagogická prax 1B:
Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD.
Ing. Eva Tóblová, PhD.
Mgr. Peter Ostradický

Priebežná pedagogická prax / Pedagogická prax 2A a 2B:
Ing. Eva Tóblová, PhD.

Súvislá pedagogická prax A a B / Pedagogická prax 3A a 3B:
Ing. Eva Tóblová, PhD.


Neučiteľský študijný program

Odborné praxe študijného programu
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo:

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.