Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Metodici praxe

Učiteľské študijné programy

Hlavná metodička praxí učiteľských študijných programov:
Ing. Eva Tóblová, PhD.

Hospitačná pedagogická prax A / Pedagogická prax 1A:

Mgr. Vladimíra Zemančíková, PhD.

PaedDr. Lujza Koldeová, PhD.

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Hospitačná pedagogická prax B / Pedagogická prax 1B:

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, Phd.

Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD.

Ing. Eva Tóblová, PhD.

Mgr. Peter Ostradický, PhD.

Priebežná pedagogická prax / Pedagogická prax 2A a 2B:
Ing. Eva Tóblová, PhD.

Súvislá pedagogická prax A a B / Pedagogická prax 3A a 3B:
Ing. Eva Tóblová, PhD.


Neučiteľský študijný program

Odborné praxe študijného programu
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo:

Mgr. Petra Rapošová, PhD. (denné štúdium)

Mgr. Vladimíra Zemančíková, PhD. (externé štúdium)