Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externé štúdium - VUZ (pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva)

Rozvrh pre externé štúdium – ZS a LS 2017/18 – VUZ (Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva)

Zápisné hárky pre externé štúdium – VUZ – Akademický rok 2017/2018

Akademický rok 2017/2018: tu

Rozvrh- externé štúdium - ZS 2016/17 - VUZ (Pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva)

Zápisné listy

Akademický rok 2015/2016: tu.