Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externé štúdium - VUZ (pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva)