Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externé štúdium - učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

ROZVRH HODÍN PRE ZIMNÝ A LETNÝ SEMESTER 2019 - 2020

Rozvrh pre 1. a 2. ročník študentov učiteľstva pedagogiky v kombinácii nájdete tu