Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Externé štúdium - učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

ROZVRH HODÍN PRE ZIMNÝ SEMESTER 2018/2019

Rozvrh pre externé štúdium – učiteľstvo pedagogiky v kombinácii – letný semester 2018/2019 nájdete tu.