Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Magisterský stupeň

Štátne skúšky pre Mgr. štúdium v rámci pedagogicko-psychologického a spoločenskovedného základu učiteľstva sa nekonajú na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Realizujú sa z odborových didaktík podľa študijných programov na jednotlivých katedrách.

Projektovanie vyučovacej jednotky na štátne skúšky z Pedagogiky v kombinácii