Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Magisterský stupeň

Štátne skúšky pre Mgr. štúdium v rámci pedagogicko-psychologického a spoločenskovedného základu učiteľstva sa nekonajú na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Realizujú sa z odborových didaktík podľa študijných programov na jednotlivých katedrách.

Tézy štátnych skúšok v magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (PG - Mgr.) platné pre AR 2017/2018

Projektovanie vyučovacej jednotky na štátne skúšky z Pedagogiky v kombinácii