Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Bakalársky stupeň

Odporúčaná študijná cesta pre 1. rok štúdia pre študijný program: učiteľstvo pedagogiky v kombinácii  a spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva (UZ) - nájdete po kliknutí SEM .

Študenti, ktorých predmety a štúdium zabezpečuje naša katedra sú povinní priebežne sledovať túto podstránku, pretože tam zverejňujeme všetky dôležité informácie a oznamy týkajúce sa ich štúdia. 


Odkazy na dôležité dokumenty:

Magisterský stupeň

Tézy štátnych skúšok v magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

Štátne skúšky pre Mgr. štúdium v rámci spoločného sociálno-vedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva (UZ) sa nekonajú na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky. Realizujú sa z odborových didaktík podľa študijných programov na jednotlivých katedrách.

Projektovanie vyučovacej jednotky na štátne skúšky z Pedagogiky v kombinácii