Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

UČITEĽ-VÝSKUMNÍK/Profesia založená na výskume/Dizajny výskumu a premeny výučby

TEÓRIA VÝCHOVY 1

Elektornickú verziu publikácie vo formáte pdf nájdete tu.

ETICKÁ VÝCHOVA pre 5. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá

Predstavujeme pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA pre 5. – 9. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Dozviete sa, aká je jeho koncepcia, aké témy spracováva a ako na neho reagujú tí najdôležitejší - žiaci.

Život a dielo profesora Zdeňka Obdržálka

Školský manažment terminologický a výkladový slovník

  • SLOVNIK_SM_2017.pdfPisoňová, M. a kol. 2017. Školský manažment terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, 1. vyd., 167 s., ISBN 978-80-8168-660-3

Elektronické publikácie

Evidencia online publikačných výstupov členov Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Publikačné výstupy členov Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky 2014

Pisoňová, M. a kol. 2017. Školský manažment terminologický a výkladový slovník. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017, 1. vyd., 167 s., ISBN 978-80-8168-660- 3

 

Pisoňová, M. a kol. 2014. Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, 228 s. ISBN 978-80-223-3621-5

 

Kostelník, J. 2014. Pedagogika I. Bratislava: Z-F LINGUA, 2014. ISBN 078-80-89328-94-9

 

Strakoš, J., Martinčeková I.  2014. Základy pedagogiky pre majstrov odbornej výchovy.  Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum, 2014. 64 s. ISBN  978-80-8052-674-0

 

Strakoš, J., Tóthová, R., Rehuš, M. 2014 Moderné trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní: Nadstavbový modulárny kurz. 2014.  Trnava: Totem, 56 s.  ISBN 978-80-971360-9-3

 

 

Výber publikačných výstupov členov Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky 2013