Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podklady k predmetom (sylaby a iné)

Základným zdrojom informácií o predmete je informačný list predmetu. Informačné listy všetkých predmetov nájdete v systéme AIS2 v časti Študijné programy pomocou aplikácie VSST178 Študijné plány, informačné listy alebo VSST060 Register predmetov.

V tejto sekcii nájdete informácie k predmetom, ktoré zabezpečuje katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky v akademickom roku 2018/19 pre dennú formu štúdia. 

Táto časť stránky je dostupná po prihlásení (použite link alebo kliknite na ikonu "Prihlásiť sa" v pravom hornom rohu stránky). Pre prihlásenie použite rovnaké meno a heslo ako pri prihlasovaní do systému AIS2.

Podklady k predmetom obsahujú predovšetkým sylabus a podmienky absolvovania predmetu, príp. odkazy na ďalšie zdroje k štúdiu, študijnú literatúru, e-learningové prostredia a pod. Predmety sú zoradené podľa mien vyučujúcich.

V prípade otázok kontaktujte vyučujúcich mailom alebo osobne v konzultačných hodinách.