Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre novoprijatých študentov - bakalárske štúdium

Odporúčaná študijná cesta pre 1. rok štúdia pre jednotlivé študijné programy: pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva, učiteľstvo pedagogiky v kombinácii a št. program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo - nájdete po kliknutí SEM v ZÓNE PRE ŠTUDENTOV. Študenti, ktorých predmety a štúdium zabezpečuje naša katedra sú povinní priebežne sledovať túto podstránku, pretože tam zverejňujeme všetky dôležité informácie a oznamy týkajúce sa ich štúdia. 


Odkazy na dôležité dokumenty:

Všetci študenti našej fakulty sú povinní pre komunikáciu s vyučujúcimi a súčasťami fakulty a univerzity (študijné oddelenie - vrátane referentov, dekanát, sekretariát katedier a pod.) využívať svoje univerzitné e-mailové konto! Vyučujúci ani iné súčasti nie sú povinní odpovedať na e-maily, ktoré boli odoslané zo súkromných e-mailových schránok (väčšinou končia v SPAMe). Na prihlásenie sa do e-mailovej schránky univerzity sa využívajú prihlasovacie údaje ako do AiS2, a teda login a heslo. E-mail má tvar: univerzitný login študenta s číslom@uniba.sk.


Dôležité kontakty:

Mgr. Adriana Nagyová, PhD. 
vedúca katedry
študijná poradkyňa (tútorka) pre št. program externej formy štúdia učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 
e-mail

Agnesa Kapinajová
sekretariát katedry
e-mail

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.
študijná poradkyňa (tútorka) pre št. program dennej formy štúdia učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 
e-mail

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
študijná poradkyňa (tútorka) pre št. program dennej aj externej formy štúdia sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
e-mail

Ing. Eva Tóblová, PhD.
študijná poradkyňa (tútorka) pre učiteľský základ (VUZ) - denná forma štúdia: pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva
e-mail

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
študijná poradkyňa (tútorka) pre učiteľská základ (VUZ) - externá forma štúdia: pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva
e-mail