Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre novoprijatých študentov - bakalárske štúdium

Odporúčaná študijná cesta pre 1. rok štúdia pre študijný program: spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva (UZ) a učiteľstvo pedagogiky v kombinácii - nájdete po kliknutí SEM v ZÓNE PRE ŠTUDENTOV. Študenti, ktorých predmety a štúdium zabezpečuje naša katedra sú povinní priebežne sledovať túto podstránku, pretože tam zverejňujeme všetky dôležité informácie a oznamy týkajúce sa ich štúdia. 


Odkazy na dôležité dokumenty:

Všetci študenti našej fakulty sú povinní pre komunikáciu s vyučujúcimi a súčasťami fakulty a univerzity (študijné oddelenie - vrátane referentov, dekanát, sekretariát katedier a pod.) využívať svoje univerzitné e-mailové konto! Vyučujúci ani iné súčasti nie sú povinní odpovedať na e-maily, ktoré boli odoslané zo súkromných e-mailových schránok (väčšinou končia v SPAMe). Na prihlásenie sa do e-mailovej schránky univerzity sa využívajú prihlasovacie údaje ako do AiS2, a teda login a heslo. E-mail má tvar: univerzitný login študenta s číslom@uniba.sk.


Dôležité kontakty:

Mgr. Barbora JASLOVSKÁ, PhD. 
vedúca katedry
e-mail: jaslovska@fedu.uniba.sk

Agnesa KAPINAJOVÁ

sekretariát katedry
e-mail: kapinajova@fedu.uniba.sk

Mgr. Štefánia FERKOVÁ, PhD.
študijná poradkyňa (tútorka) pre št. program dennej formy štúdia učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 
e-mail: ferkova@fedu.uniba.sk

Ing. Eva TÓBLOVÁ, PhD.

študijná poradkyňa (tútorka) pre spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva = učiteľský základ (UZ) - denná forma štúdia

e-mail: toblova@fedu.uniba.sk

Mgr. Zuzana ŠTEFANEC, PhD.
študijná poradkyňa (tútorka) pre spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva = učiteľský základ (UZ) - externá forma štúdia
e-mail: zuzana.stefanec@fedu.uniba.sk