Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria

Návšteva na univerzite Károli Gáspar Református Egyetem v Budapešti Máj 2023

 

O dobrých  skúsenostiach s realizáciou pedagogickej praxe diskutovali naši garanti a metodici pedagogických praxí na pracovnom stretnutí s kolegami z univerzity KGRE - Károli Gáspar Református Egyetem  v Budapešti. 

Ďakujeme za srdečné prijatie, výmenu názorov o osvedčených postupoch, ale tiež za perspektívu spolupráce v budúcnosti.  

Počasie sme mali vybavené vynikajúco a stihli sme prejsť aj niekoľkými ulicami maďarskej metropoly.

Návšteva katedry z Fínska Apríl 2023

ZVEDAVÉ UČENIE je predmet, ktorý pripravujeme v rámci komponentu učiteľský základ (UZ) pre našich študentov.
Tento predmet a jeho koncepciu sme predstavili spolu s partnermi katedry Petrovi Vesterbackovi z Fínska.

V predmete sa vyučuje metódou  PBL (Project Based Learning), pozornosť sa kladie na rozvíjanie soft skills - USB (Universal Skills Builder) a využívajú sa princípy učiacej sa organizácie.
Spätná väzba od pána Vesterbacka na koncepciu predmetu bola založená na skúsenostiach z Fínska. Tieto skúsenosti zahŕňajú marketing pre Rovio, konkrétne Angry Birds, či založenie konferencie pre startups Slush a veľké množstvo vzdelávacích inovácií.
Jeho odporúčania sú nasledovné:
- učitelia a systém, v ktorom učia musí byť založený na dôvere. Učitelia sú cool, partermi detí a keďže majú plnú dôveru celého systému, vedia sa plne sústrediť na robenie svojej práce.
- systém nezabíja kreativitu, naopak, podporuje ju.
- je to aj vďaka prirodzene zdravej miere nerešpektu voči autoritám.
- je to aj vďaka tomu, že učí deti pýtať sa a hľadať odpovede na otázku “prečo”, a nie “čo”.

Tešíme sa, že sa môžeme stretávať a inšpirovať sa ľuďmi ako je pán Vesterbacka a myšlienkami, ktoré prináša. Ďakujeme za návštevu,  spolu s tímom Zvedavého učenia

Mladý výskumník Marec 2023

 
 


..."ak na vlastnej koži zažijete niečo zaujímavé, vytvorí vám to skutočné spomienky, ktoré pretrvávajú omnoho dlhšie, ako len naučené vedomosti"...


Dňa 28.03. 2023 sme boli so študentmi PdF UK v rámci predmetov Metodológia kvalitatívneho výskumu a Metodika písania odborného textu na návšteve na Obchodnej akadémii v Pezinku.

Naši študenti sa učili ako viesť rozhovor so subjektmi výskumu priamo v teréne, aby nadobudli praktické skúsenosti a zručnosti kvalitatívneho výskumníka. Študenti Obchodnej akadémie sa oboznámili s pojmom výskumník a zažili si svoj prvý výskum z pozície subjektu výskumu a dúfame, že sme ich inšpirovali do budúcnosti sa stať aspoň na chvíľu výskumníkmi v rámci bakalárskej či diplomovej práce.

Toto stretnutie predčilo očakávania a aj touto cestou by sme chceli poďakovať Obchodnej akadémii, predovšetkým pani zástupkyni Ing. Dane Navarovej za možnosť uskutočnenia stretnutia a tešíme sa aj na budúcu spoluprácu.

Konferencia Soft Skills Standard System Február 2023

"Project-based learning už zavádzame aj pre budúcich učiteľov" 

24. februára sme sa zúčastnili konferencie Soft Skills Standard System, na ktorej naša vedúca katedry Mgr. Barbora Jaslovská, PhD. prezentovala ako implementujeme metódu project-based learning v našom výberovom predmete Tvorivá trieda, v ktorom si študenti okrem iného zlepšujú svoje "soft skills", ktoré sú v dnešnom modernom svete nevyhnutnosťou.

 

Návšteva na Masarykovej univerzite v Brne Február 2023

"Učenie sa pre lepšie učenie" alebo aj my vyučujúci prehlbujeme naše vedomosti.

Katedra v zimnom semestri (ZS) ak. roku  2022/2023 otvorila nový predmet pre študentov PdF UK v BA pod názvom Tvorivá trieda v sekcii výberových predmetov učiteľského základu (UZ).

Dňa 08.02. 2023 si vyučujúci predmetu Tvorivá trieda vymieňali skúsenosti a diskutovali o novom obsahu predmetu s kolegami z katedry pedagogiky v Brne na Masarykovej univerzite.

Viac o predmete Tvorivá trieda sa dozviete na webstránke našej katedry tu.

Nezabudnite si predmet zapísať v ZS v novom ak. roku 2023/2024

Návšteva doc. Mgr. Martina Kuruca, PhD. na ETH (Federálna Technická Univerzita) v Zürichu Január 2023

V sobotu sa vrátil náš kolega Martin Kuruc z pracovnej návštevy v Zürichu. Prof. Juraj Hromkovič ho pozval pozrieť sa ako ETH Zurich podporuje učiteľov v praxi. Absolvoval celodenné vzdelávanie pre gymnaziálnych učiteľov Informatiky. Prof. Hromkovič je uznávaný autor učebníc informatiky, výborný lektor a medzinárodne uznvaný odborník v oblasti didaktiky. Náš kolega mohol v priamom prenose zažiť ako vysvetľuje podstatu konštruktivizmu a indukcie vo výučbe Informatiky. Ako gradovať úlohy na hodine s uplatnením princípov špiralového kurikula. Celé piatkové dopoludnie účastníci vzdelávania minimálne pracovali s počítačmi. Dostávali inšpiratívne úlohy s následným krátkym vysvetlením kontextu a diskusiou. Hrali jednoduché matematické hry. Témou vzdelávania boli algoritmy.

Poobede Martin navštívil triedu jeho kolegu Govanniho Serafini a témou bola Rekurzia v programovaní. Hoci Martin nie je odborníkom v oblasti odborovej didaktiky informatiky vôbec to neprekážalo. Mohol vidieť ako Govanni zadáva skupinovú prácu, riadi diskusiu na úrovni triedy a pri záverečných prezentáciách skupín, ktoré mali naštudovať konkrétnu časť učebnice a spolu si pripraviť krátke vysvetlenie princípov programovania s použitím rekurzie.

Martina sprevádzala Petra Ondrčková, ktorá je riaditeľkou a učiteľkou na slovenskej škole v Zürichu. Za množstvo inšpirácií a hlavne jasnejšiu predstavu ako sa dajú aplikovať modely Project Based Learning a Design Thinking do praxe učiteľa ďakujeme prof. Jurajovi Hromkovičovi, Govannimu Serefini a Petre Ondrčkovej.

Predvianočné posedenie Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky 2022

V tomto predvianočnom období sme si spríjemnili adventný čas stretnutím študentov a pedagógov našej katedry. Po úvodných slovách vedúcej katedry Mgr. Barbory Jaslovskej, PhD. sme sa spoločne zabavili pripraveným programom v podobe kvízu, pexesa či opisovaním slov z kartičiek zameraných na pojmy z pedagogiky. Na posedení nechýbala ani tombola, ktorej sa potešili najmä výhercovia. Touto cestou ďakujeme všetkým zúčastnením a prikladáme pár fotografií zo stretnutia. 

 

 

     

Záverečné stretnutie predmetu Tvorivá trieda 2022

Tento rok mali študenti PdF možnosť absolvovať nový predmet pod názvom Tvorivá trieda, kde zažili reálnu skúsenosť s inováciami vo vzdelávaní spoločne s partnermi Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, touto cestou sa chceme všetkým poďakovať za spoluprácu a tešíme sa ďalšie stretnutia. 

Fotogaléria_Záverečné stretnutie Tvorivá trieda 2022

Špeciálny hosť na prednáške pani doc. PaedDr. ThDr. Moniky Zaviš

"Pondelok večer je v tomto semestri časom, keď sa študenti špeciálnej pedagogiky pravidelne, podľa rozvrhu, venujú otázkam z teórie výchovy na prednáškach pani doc. PaedDr. ThDr. Moniky Zaviš, PhD. Dňa 14. 11. 2022 sa v rámci pondelňajšej dvojhodinovky mali študenti možnosť zoznámiť so životnou a profesijnou dráhou vzácneho hosťa, pána bc. Reného Zmajkoviča, ktorý bol študentom pani doc. Zaviš rovnako na FiF UK aj na PdF UK, a ktorý má skúsenosť a zručnosti dlhodobého pôsobenia ako pedagóg, tréner a animátor v zahraničí i doma s deťmi, žiakmi a  študentmi všetkých vekových kategórií. Bytostný záujem o svoje povolanie, ktoré je pre neho poslaním, bolo cítiť aj na spôsobe interakcie s našimi milými študentmi, ktorí, napriek tomu, že boli po celom náročnom dni vyučovacieho procesu, prejavovali po celý čas aktívny záujem, spätné väzby a autentickú radosť z aktivít, ktoré sme realizovali. Nášmu hosťovi ďakujeme a veríme, že si podobný scenár spolu ešte zopakujeme!"  

Zamestnanci katedry

Úvodné zasadnutie KAPESO v AR 2022/2023