Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra pedagogiky

Katedra pedagogiky

Katedra pedagogiky v rámci svojej činnosti zabezpečuje štúdium v študijných programoch učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (bakalársky a magisterský stupeň) a spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva - učiteľský základ (bakalársky a magisterský stupeň). Na katedre sa realizuje doplňujúce pedagogické štúdium a rigorózne konanie v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky. 

obrázok s prelinkom na web - zvedavé učenie 1 a 2 AR 2023-24