Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Mária Dovičák

Téma dizertačnej práce: Literatúra pre deti a mládež vo vyučovaní nemeckého jazyka ako cudzieho v kontexte súčasnej edukačnej politiky