Konzultačné hodiny

ZS 2017/2018
Meno vyučujúceho Termín konzultácií Miestnosť
doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. Po: 11.00-13.00, Ut: 10,30-12,30 S 310
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. Ut: 13.00-15.00, St: 10,00-12,00 S 311
prof. Peter Ďurčo, CSc. St: 12.30-14.00 S 309
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. St: 10.00-12.00 S 305
Mgr. Roman Mikuláš, PhD. Pi: 11.30-13.30 S 310
M. A. Carola Heinrich, Dr. phil. Po: 13,00-15,00, Ut: 13,00-15,00 S 309
PaedDr. Peter Gergel, PhD. St: 13,00-15,00, Št: 9,30-11,30 S 312
Mgr. Simona Tomášková, PhD. Po: 13.00-15.00, Ut: 13,00-15,00 S 312
Mgr. Anna Fábová Ut: 9.00-11.00, Št: 14.00-16.00 S 335
Mgr. Zuzana Marková Ut: 10.00-12.00, St: 10,30-12,30 S 335