Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny od 9. 3. 2020 až do odvolania

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu konzultačné hodiny od 9. 3. 2020 prebiehajú len dištančne (mailom, MS Teams a pod.).

Študijné poradenstvo online

Tútorské hodiny s Dr. Tomáškovou sa budú konať vždy v stredu v čase 13.00-14.00 cez Microsoft Teams.
Naďalej platí možnosť konzultovať mailom.