Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

ZS 2019/2020
Meno vyučujúceho Termín konzultácií Miestnosť
doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. Po: 11.00-13.00, Ut: 11.30-13.30 Š-117
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. Ut: 12.30-13.30, St: 14.00-17.00 Š-154
prof. Peter Ďurčo, CSc. St: 12.00-13.00 a 14.30-15.30 Š-143
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. St: 8.30-10.30, Št: 13.30-15.30 Š-143
Mgr. Roman Mikuláš, PhD. Št: 11.30-13.30 Š-117
M. A. Carola Heinrich, Dr. phil. Ut: 9.30-11:30, St: 10.00-.12.00 Š-143
PaedDr. Peter Gergel, PhD. Ut: 13.00-15.00, St: 10.30-11.30, Št: 12.30-13.30 Š-117
Mgr. Simona Tomášková, PhD. Po: 8.00-9.00, St: 8.00-9.00, tútorské Po: 12.30-13.30 Š-154
Mgr. Anna Fábová St: 14.00-16.00 M-119
Mgr. Zuzana Marková Št: 10.00-12.00 M-119
Mgr. Mária Dovičák Po: 16.00-18.00, Št 8.00-10.00 M-119