Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu konzultačné hodiny od 9. 3. 2020 prebiehajú len dištančne (mailom, MS Teams a pod.).

LS 2019/2020
Meno vyučujúceho Termín konzultácií Miestnosť
doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. Po: 12.30-14.30, Ut: 11.00-13.00 Š-117
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. Ut: 14.00-17.00, St: 10.30-12.30 Š-154
prof. Peter Ďurčo, CSc. St: 11.30-13.00 Š-143
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. Ut: 13.00-15.00, St: 9.30-10.30 a 12.00-13.00 Š-143
Mgr. Roman Mikuláš, PhD. Pi: 11.00-13.00 Š-117
Dr. Peter Clar Po: 10.00-12.00, Ut: 15.30-17.30 Š-143
PaedDr. Peter Gergel, PhD. Ut: 12.00-14.00, St: 14.00-16.00 Š-117
Mgr. Simona Tomášková, PhD. St: 13.00-15.00, tútorské St: 12.00-13.00 Š-154
Mgr. Anna Fábová konzultujte, prosím, mailom M-119
Mgr. Zuzana Marková St: 10.00-12.00 M-119
Mgr. Mária Dovičák Po: 16.00-18.00, St: 8.00-10.00 M-119

KH s Mgr. Fábovou od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020 z dôvodu výskumného pobytu prebiehajú mailom.