Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

ZS 2021/2022
Meno vyučujúceho Termín konzultácií Miestnosť
doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. pondelok 08:00 – 09:00, pondelok 13:00 – 14:00, utorok 08:00 – 10:00 Š-310
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. utorok 13:30 – 15:30, štvrtok 11:00 – 13:00 (po dohode so študentmi možnosť prezenčne v Š-311) Š-311
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. streda 10:30 – 12:30, štvrtok 11:30 – 12:30, štvrtok 14:30 – 15:30 Š-305
Mgr. Roman Mikuláš, PhD. štvrtok 15:30 – 17:30 Š-310
Dr. phil Carola Heinrich Mittwoch und Donnerstag 9:00 – 11:00 Uhr (MS Teams) Ich bitte um vorherige Anmeldung per E-mail. Š-309
PaedDr. Peter Gergel, PhD. pondelok 8:00 – 10:00, piatok 8:00 – 10:00 Š-312
Mgr. Zuzana Marková, PhD. utorok 8:00 – 9:00 (tútorské), streda 13:00 – 15:00, štvrtok 13:00 – 15:00 Š-335