Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

LS 2021/2022
Meno vyučujúceho Termín konzultácií Miestnosť
doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. pondelok 12:00 – 14:00 (dištančne), utorok 12:00 – 14:00 (prezenčne) Š-310
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. streda 10:00 – 12:00 (dištančne), štvrtok 14:00 – 16:00 (prezenčne) Š-311
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. utorok 10:00 – 12:00 (dištančne), streda 8:00 – 9:00 (prezenčne), streda 12:30 – 13:30 (prezenčne) Š-305
Mgr. Roman Mikuláš, PhD. štvrtok 12:00 – 14:00 (prezenčne) Š-310
Dr. phil Carola Heinrich streda 9:00 – 11:00 (prezenčne), štvrtok 10:00 – 12:00 (dištančne) Š-309
PaedDr. Peter Gergel, PhD. utorok 12:00 – 14:00 (prezenčne), štvrtok 16:00 – 18:00 (dištančne) Š-312
Mgr. Zuzana Marková, PhD. utorok 10:00 – 11:00 (tútorské/prezenčne) utorok 11:00 – 13:00 (prezenčne), streda 10:00 – 12:00 (dištančne) Š-335