Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

LS 2020/2021
Meno vyučujúceho Termín konzultácií Miestnosť
doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. Po: 12.00-14.00, Ut: 10.00-12.00 Š-117
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc. Ut: 12.00-14.00, St: 11.00-13.00 Š-154
doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. St: 9.00-11.00, Št: 10.00-12.00 Š-143
Mgr. Roman Mikuláš, PhD. Št: 11.00-13.00 Š-117
Dr. phil Carola Heinrich Po: 14.30-16.00, Ut: 13.00-15.30 Š-143
PaedDr. Peter Gergel, PhD. Ut: 8.00-10.00, St: 12.00-14.00 Š-117
Mgr. Simona Tomášková, PhD. Ut: 9.00-11.00, tútorské Ut: 11.00-12.00, plus online dohodou Š-154