Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Katedra nemeckého jazyka a literatúry je zapojená do viacerých lingvistických, didaktických a literárnovedných projektov. V sekcii Publikácie nájdete prehľad najvýznamnejších publikácií členov katedry.