Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Informácie o študijných programoch katedry

Katedra nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky je gestorom špecializácie nemecký jazyk. V rámci nej katedra ponúka tieto študijné programy:

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinovanej dennej i externej forme.

Študijný program je otvorený v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia v závislosti od ponuky na konkrétny akademický rok.

V AR 2023/2024 ponúkame nasledujúce kombinácie:

 

Kombinované študijné programy (Bc., denná forma):

 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a dejepisu

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a hudobného umenia

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy

Učiteľstvo občianskej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

 

Kombinované študijné programy (Bc., externé štúdium):

 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo občianskej náuky a nemeckého jazyka a literatúry 

Učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

 

Kombinované študijné programy (Mgr., denné štúdium):

 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a dejepisu

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a hudobného umenia

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy

Učiteľstvo občianskej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

 

Kombinované študijné programy (magisterské, externé štúdium):

 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo občianskej výchovy a nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

Rozširujúce štúdium nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky pre učiteľov iných profesií.

 

Viac informácií o obsahu študijných programov, profiloch a kariére absolventov nájdete v sekcii O nás.