Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Katedra nemeckého jazyka a literatúry je gestorom špecializácie nemecký jazyk. V rámci nej katedra ponúka tieto študijné programy:

 •   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v dennej i externej forme;
 •   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii;
 •   nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii.

Všetky spomenuté študijné programy sa otvárajú na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.

 •   rozširujúce štúdium nemeckého jazyka a literatúry pre pedagógov iných aprobácií.

Aktuálne informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2018/2019

Vážení študenti,

pripravili sme pre Vás informačný leták s najdôležitejšími informáciami o našej katedre, ponúkaných študijných programoch a výhodách štúdia u nás. Viac o katedre a profile absolventa sa môžete dočítať v sekcii O nás.

V rámci  jednotlivých študijných programov ponúkame v bakalárskom štúdiu nasledovné predmety:


Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

 

V akademickom roku 2018/2019 ponúkame nasledovné kombinácie:

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Denné štúdium

  učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

  učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

  učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie

  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a hudby

  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie

  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky

  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry

  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarna edukácia

  učiteľstvo výchovy k občianstvu a nemeckého jazyka a literatúry

  učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry

  učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

   

  Externé štúdium

   učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky

   učiteľstvo psychológie a nemeckého jazyka a literatúry

   učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry

    

   Viac informácií a podmienky prijatia

   Tešíme sa na vás v akademickom roku 2018/2019!

   Informácie pre študentov

   Dôležité informácie pre študentov nájdete v sekcii Zóna pre študentov.