Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Informácie o študijných programoch katedry

Katedra nemeckého jazyka a literatúry je gestorom špecializácie nemecký jazyk. V rámci nej katedra ponúka tieto študijné programy:

  •   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii v dennej i externej forme.

Študijný program sa otvára na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia v závislosti od ponuky na konkrétny akademický rok.

  •   rozširujúce štúdium nemeckého jazyka a literatúry pre pedagógov iných aprobácií.

Viac o obsahu študijných programov, profiloch a uplatnení absolventov sa dočítate v sekcii O nás.

Aktuálne informácie pre uchádzačov o bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022

Milé študentky, milí študenti,

pripravili sme pre Vás informačný leták s najdôležitejšími informáciami o našej katedre, ponúkaných študijných programoch a výhodách štúdia u nás. Viac o katedre a profile absolventa sa môžete dočítať v sekcii O nás.

V akademickom roku 2021/2022 ponúkame v bakalárskom štúdiu v dennej forme nasledovné študijné programy:

  •  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii:

            o   učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo histórie;
            o   učiteľstvo hudobného umenia;
            o   učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo výchovy k občianstvu;
            o   výtvarná edukácia.

V akademickom roku 2021/2022 ponúkame v bakalárskom štúdiu v externej forme nasledovné študijné programy:

  •  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii:

            o   učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo výchovy k občianstvu.

Kompletnú ponuku bakalárskych študijných programov na rok 2020/2021 nájdete v nasledujúcom dokumente. Viac informácií týkajúcich sa prihlášok a podmienky prijatia nájdete vo fakultnej sekcii pre uchádzačov o štúdium.

Tešíme sa na Vás v akademickom roku 2021/2022!

Aktuálne informácie pre uchádzačov o magisterské štúdium v akademickom roku 2021/2022

Milé študentky, milí študenti,

pripravili sme pre Vás informačný leták s najdôležitejšími informáciami o našej katedre, ponúkaných študijných programoch a výhodách štúdia u nás. Viac o katedre a profile absolventa sa môžete dočítať v sekcii O nás.

V akademickom roku 2021/2022 ponúkame v magisterskom štúdiu v dennej forme nasledovné študijné programy:

  •  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii:

            o   učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo histórie;
            o   učiteľstvo hudby;
            o   učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo výchovy k občianstvu;
            o   výtvarná edukácia;

V akademickom roku 2021/2022 ponúkame v magisterskom štúdiu v externej forme nasledovné študijné programy:

  •  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii:

            o   učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo výchovy k občianstvu;

Kompletnú ponuku magisterských študijných programov na rok 2020/2021 nájdete vo fakultnej sekcii pre uchádzačov o štúdium.

Tešíme sa na Vás v akademickom roku 2021/2022!

Podanie prihlášky

Prihláška na štúdium sa podáva do 31. 3. 2021.

Často kladené otázky k podaniu prihlášky na Pedagogickej fakulte

Informácie pre študentov katedry

Dôležité informácie pre súčasných študentov nájdete v sekcii Zóna pre študentov.