Štúdium

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Katedra nemeckého jazyka a literatúry je gestorom špecializácie nemecký jazyk. V rámci nej katedra ponúka tieto študijné programy:

 •   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v dennej i externej forme;
 •   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii;
 •   nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii.

Všetky spomenuté študijné programy sa otvárajú na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.

 •   rozširujúce štúdium nemeckého jazyka a literatúry pre pedagógov iných aprobácií.

Aktuálne informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2017/2018

Vážení študenti,

pripravili sme pre Vás informačný leták s najdôležitejšími informáciami o našej katedre, ponúkaných študijných programoch a výhodách štúdia u nás. Viac o katedre a profile absolventa sa môžete dočítať v sekcii O nás.

V rámci  jednotlivých študijných programov ponúkame v bakalárskom štúdiu nasledovné predmety:


Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

 

V akademickom roku 2017/2018 ponúkame nasledovné kombinácie:

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

Denné štúdium

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo biológie
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo hudby
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo pedagogiky
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a výtvarná edukácia
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo náboženskej výchovy
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo psychológie a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK

 • učiteľstvo chémie a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo geografie a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

 

Externé štúdium

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo pedagogiky
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo psychológie a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Viac informácií a podmienky prijatia

Tešíme sa na vás v akademickom roku 2017/2018!

Informácie pre študentov

Dôležité informácie pre študentov nájdete v sekcii Zóna pre študentov.