Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Katedra nemeckého jazyka a literatúry je gestorom špecializácie nemecký jazyk. V rámci nej katedra ponúka tieto študijné programy:

  •   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v dennej i externej forme;
  •   učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii;
  •   nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii.

Všetky spomenuté študijné programy sa otvárajú na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.

  •   rozširujúce štúdium nemeckého jazyka a literatúry pre pedagógov iných aprobácií.

Viac o študijných programoch, profiloch a uplatení absolventov sa dočítate v sekcii O nás.

Deň otvorených dverí 25. 1. 2020

Príďte sa porozprávať o možnostiach štúdia priamo s pracovníkmi katedry!

Pedagogická fakulta UK v Bratislave Vás pozýva na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 25. januára 2020, Račianska ul. 59, Bratislava.

Viac informácií na stránkach DOD.

Ak sa nemôžete zúčastniť DOD, napíšte nám mail: simona.tomaskovafedu.uniba.sk (študijná poradkyňa pre denné a externé štúdium na katedre) a radi zodpovieme na Vaše otázky.

Aktuálne informácie pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2020/2021

Milé študentky, milí študenti,

pripravili sme pre Vás informačný leták s najdôležitejšími informáciami o našej katedre, ponúkaných študijných programoch a výhodách štúdia u nás. Viac o katedre a profile absolventa sa môžete dočítať v sekcii O nás.

 

V akademickom roku 2020/2021 ponúkame nasledovné študijné programy:

  •  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry;
  •  učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii:

            o   učiteľstvo anglického jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo histórie;
            o   učiteľstvo hudby;
            o   učiteľstvo pedagogiky;
            o   učiteľstvo psychológie;
            o   učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry;
            o   učiteľstvo výchovy k občianstvu;
            o   výtvarná edukácia;

  • nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii.

 

V rámci učiteľských študijných programov ponúkame v bakalárskom štúdiu nasledovné predmety:


Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii

 

Kompletnú ponuku študijných programov na rok 2020/2021 pre bakalárske aj magisterské štúdium nájdete v nasledujúcom dokumente.

Viac informácií týkajúcich sa prihlášok a podmienky prijatia nájdete vo fakultnej sekcii pre uchádzačov o štúdium.

 

Tešíme sa na vás v akademickom roku 2020/2021!

Informácie pre študentov

Dôležité informácie pre študentov nájdete v sekcii Zóna pre študentov.