Kontakt

Sekretariát Katedry nemeckého jazyka a literatúry

tel/fax: 02 / 50 222 208

Úradné hodiny:
Po: 10.00 - 12.00
Ut: 12.00 - 15.00

Vedúca sekretariátu:
Ing. Mária Jančíková

e-mail: knjl(at)fedu.uniba.sk

Poštová adresa:
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34  Bratislava

Umiestnenie katedry:
Šoltésovej 4
3. poschodie
miestnosť č. 334