Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sekretariát Katedry nemeckého jazyka a literatúry

Medovičová Zuzana

Šoltésovej 4, miestnosť Š-334

medovicova@fedu.uniba.sk

Poštová adresa:
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34  Bratislava

Umiestnenie katedry:
Šoltésovej 4
3. poschodie
miestnosť č. 334