Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sekretariát Katedry nemeckého jazyka a literatúry

tel/fax:

Vedúci sekretariátu:

Úradné hodiny:

e-mail: knjl(at)fedu.uniba.sk

Poštová adresa:
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Pedagogická fakulta UK
Račianska 59
813 34  Bratislava

Umiestnenie katedry:
Šoltésovej 4
3. poschodie
miestnosť č. 334