Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

Témy záverečných prác

Vážení študenti, v sekcii Záverečné práce sme zverejnili témy bakalárskych a magisterských prác. Termín podania prihlášky je do 5. 10. 2018.

Zabezpečenie výučby pri pokračujúcej rekonštrukcii budovy fakulty na Šoltésovej ul.

Informácie o zabezpečení výučby

Úprava vyučovania v zimnom semestri

Univerzitný e-mail

Upozorňujeme študentov, aby na komunikáciu používali a sledovali univerzitný e-mail. Všetky dôležité informácie týkajúce sa priebehu výučby v zimnom semestri budú zasielané na univerzitné e-maily.

(Prihlásenie cez https://moja.uniba.sk/ v časti Univerzitný e-mail Office 365.)

Informácie pre novoprijatých študentov - Bc. štúdium

Vážené študentky, vážení študenti,

na stránke Informácie pre novoprijatých študentov bakalárskeho štúdia nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre.

Informácia o udelení rektorského a dekanského voľna

2. 11. 2018 rektorské voľno
31. 10. 2018 dekanské voľno


26 .09. 2018 do 12.00 h rektorské voľno pre študentov z dôvodu podujatia AmosFest

Oznam o uzavretí budovy

Budova na Šoltésovej 4 je z dôvodu rekonštrukcie od 21. 5. 2018 uzavretá. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je stanovený na 31. 1. 2019.

Výučba a konzultačné hodiny budú prebiehať v budove na Račianskej.