Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

Informácie pre uchádzačov o štúdium

V akademickom roku 2020/2021 otvárame denné aj externé štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry, ako aj denné štúdium nemeckého jazyka v interkultúrnej a traskultúrnej komunikácii.

Bližšie informácie o ponuke študijných programov a štúdiu nájdete v sekcii pre uchádzačov o štúdium.

O štúdiu u nás sa radi s Vami osobne porozprávame počas Dňa otvorených dverí 25. 1. 2020.

Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia

Vážené študentky, vážení študenti, počas skúškového obdobia platia upravené konzultačné hodiny. Vybrané termíny nájdete v sekcii Konzultačné hodiny.

KH s Dr Mikulášom sa 23. 1. nekonajú z dôvodu čerpania dovolenky.

KH s Dr. Gergelom sa 23. 1. z dôvodu účasti na služobnej ceste neuskutočnia, presúvajú sa na 20.1. od 12.00 do 14.00.

KH s Mgr. Dovičák sa presúvajú zo stredy 22. 1. na piatok 24. 1.

ŠVOUČ 2019/2020

Milé študentky, milí študenti, zverejnili sme témy ŠVOUČ, na ktoré sa v prípade záujmu môžete prihlásiť.

Zoznam tém na rok 2019/2020

Informácie o Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti