Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

Seminár z nemeckej lexikológie

Seminár z nemeckej lexikológie s Dr. Gergelom sa 16. 10. a 23.10. nekoná, hodiny sa nahrádzajú po dohode so študentami.

Konzultačné hodiny a výučba doc. Mikulášová

Konzultačné hodiny a výučba s doc. Mikulášovou sa 22. 10. 2019 nekonajú z dôvodu pracovnej cesty.

Konzultačné hodiny Dr. Heinrich

Sprechstunde Dr. Carola Heinrich am Mittwoch, den 23.10.2019 von 10-12 Uhr entfällt.

Konzultačné hodiny s Dr. Heinrich sa v stredu 23. 10. 2019 v čase 10-12h nekonajú

Konzultačné hodiny Dr. Tomášková

Konzultačné hodiny s Dr. Tomáškovou sa presúvajú zo stredy 23. 10. na utorok 22. 10. 2019 na 13.00-14.00.