Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

 

Konzultačné hodiny

Upozorňujeme študentov, že počas skúškového obdobia platia upravené konzultačné hodiny.

Konzultačné hodiny s Dr. Heinrich sú len v nasledovných termínoch:

Fr. 19.01.2018     13-15 Uhr
Fr. 26.01.2018     13-15 Uhr
Mo. 29.01.2018    12-14 Uhr
Mo. 05.02.2018    12-14 Uhr
Mo. 12.02.2018    12-14 Uhr

ŠVOUČ 2017/2018

IX. ročník Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti

Informácie o súťaži a aktuálne témy nájdete v zóne pre študentov

Prihlasovanie do 16. 2. 2018

Výberové konania Erasmus+ štúdium

Vážené študentky a študenti,

na webovej stránke fakulty bol zverejnený oznam o možnosti absolvovať stáž v rámci programu Erasmus. Prihlášky na stáže spolu s ostatnými podkladmi v zmysle pokynov uverejnených na fakultnej stránke sa podávajú priamo na KNjaL do 31.1. 2018 (buď odovzdať na sekretariáte, alebo vhodiť do katedrovej schránky).

Výberové konanie na stáže sa na KNjaL uskutoční 28.2. 2018 o 13:00. Tento termín platí aj pre výberové konanie na študentské mobility, ale s tým rozdielom, že prihlášky na študentské mobility sa podávajú po novom (viď webová stránka fakulty, kde nájdete aj informácie o zmluvách so zahraničnými univerzitami).

Okrem stáží by sme Vás chceli upozorniť aj na výberové konania k študentským mobilitám.

Zadania záverečných prác (končiace ročníky)

Prosíme študentov končiacich ročníkov, aby si prišli podpísať a vyzdvihnúť zadanie ZP na sekretariáte katedry.


 

Podujatia a súťaže

Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve

CALL FOR PARTICIPATION
Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve
Metaphernforschung und ihre Problemaspekte in interdisziplinärer und transdisziplinärer Perspektive
30. – 31. máj 2018
Bratislava

Informácie o konferencii

Erasmus geförderte Deutschkurse in Wien

Bewerbungsinformationen