Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

Dni ÚSTAVU FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ v dňoch od 12. do 15. októbra 2021

Vážené študentky, vážení študenti,

dávame Vám do pozornosti pozvánku na podujatie Dni ÚSTAVU FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ, ktoré prináša sériu prednášok našich vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov.

Informácie pre novoprijatých študentov

Prezentácia z tútorského stretnutia

Aktuálne opatrenia počas koronakrízy

Koronavírus: opatrenia UK