Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

Výučba ZS 2020/2021

Výučba v zimnom semestri 2020/2021 začína 21. 9. 2020 prezenčnou formou. Od 5. 10. 2020 prechádzame na dištančnú/online výučbu.

Návody k elearningu

MS Teams pre študentov

Konzultačné hodiny online cez MS Teams

Vyučujúci budú v čase svojich KH podľa zverejneného harmonogramu online v MS Teams. Ak potrebujete online konzultáciu, dohodnite si, prosím, vopred termín. Naďalej môžete konzultovať aj mailom.