Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

ŠVOUČ 2020/2021

Ústav filologických štúdií PdF UK organizoval ústavné kolo ŠVOUČ, ktoré sa uskutočnilo 21. apríla 2021 o 15.00 cez MS Teams. Na ústavnom kole našu katedru reprezentovala Bc. Kamila Sládková. Viac informácií sa dozviete v krátkej správe na stránke ústavu.

Konzultačné hodiny online cez MS Teams

Vyučujúci budú v čase svojich KH podľa zverejneného harmonogramu online v MS Teams. Ak potrebujete online konzultáciu, dohodnite si, prosím, vopred termín a predmet stretnutia.

Aktuálne opatrenia počas koronakrízy

V letnom semestri 2020/2021 prebieha dištančná výučba.

Koronavírus: opatrenia UK