Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

 

Pre uchádzačov o štúdium

Milé študentky, milí študenti,

ak máte záujem študovať nemecký jazyk, v sekcii Štúdium sme pre vás pripravili informačné materiály.

Konzultačné hodiny Mgr. Fábová

Konzultačné hodiny s Mgr. Fábovou sa v utorok 20. 3. 2018 z dôvodu účasti na seminári nekonajú. Mgr. Fábová v mesiaci máj konzultuje z dôvodu zahraničného výskumného pobytu len mailom.

ŠVOUČ


Dovoľujeme si Vám oznámiť,  že pri realizácii IX. ročníka ŠVOUČ došlo k zmene termínu pre odovzdávanie prác:


odovzdať práce ŠVOUČ je možné do 5. apríla 2018
(pôvodný termín bol 31. marca 2018)

Termín konania sekčného kola ŠVOUČ na Ústave filologických štúdií je stanovený na stredu 18. apríla 2018 v popoludňajších hodinách (presný čas konania kola a miestnosť budú zverejnené v dostatočnom predstihu)

Realizácia celofakultného kola ŠVOUČ je limitovaná dňom 16. mája 2018.


Všetky zmeny sú uvedené v Harmonograme na webovej stránke.

Používanie univerzitného mailu

Prosíme študentov, aby s vyučujúcimi a zamestnancami univerzity komunikovali prostredníctvom univerzitných mailových adries (https://moja.uniba.sk/).


 

Podujatia a súťaže

Stammtisch

Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve

CALL FOR PARTICIPATION
Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve
Metaphernforschung und ihre Problemaspekte in interdisziplinärer und transdisziplinärer Perspektive
30. – 31. máj 2018
Bratislava

Informácie o konferencii

Erasmus geförderte Deutschkurse in Wien

Bewerbungsinformationen