Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

Oznam o uzavretí budovy

Budova na Šoltésovej 4 bude z dôvodu rekonštrukcie od 21. 5. 2018 uzavretá. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je stanovený na 15. 9. 2018.

Štátne záverečné skúšky budú prebiehať v hlavnej budove na Račianskej 59.

S vyučujúcimi v uvedenom období konzultujte, prosím, mailom.

Používanie univerzitného mailu

Prosíme študentov, aby s vyučujúcimi a zamestnancami univerzity komunikovali prostredníctvom univerzitných mailových adries (https://moja.uniba.sk/).


 

Podujatia