Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

Konzultačné hodiny Dr. Mikuláš

Konzultačné hodiny s Dr. Mikulášom sa 14. 12. 2018 neuskutočnia.

Konzultačné hodiny: december 2018

Milé študentky, milí študenti,

upozorňujeme Vás, že vyučujúci majú vzhľadom na čerpanie dovolenky v mesiaci december upravené konzultačné hodiny. Z toho dôvodu sledujte aktualizovanú tabuľku a oznamy na našej stránke.

Konzultačné hodiny prof. Vajičková

Konzultačné hodiny s prof. Vajičkovou sa 5. 12. a 12. 12. nekonajú.

Konzultačné hodiny Mgr. Marková

Konzultačné hodiny s Mgr. Markovou sa v piatok 14. 12. 2018 nekonajú z dôvodu týždennej praxe v Rakúsku, ktorú organizuje PdF UK v rámci projektu  BIG SK-AT.

Konzultačné hodiny a výučba v AR 2018/2019


Z dôvodu rekonštrukcie bude výučba prebiehať v budove na Račianskej a Moskovskej. Konzultačné hodiny budú v budove na Račianskej v m. č. 107, kde je dočasne umiestnený aj sekretariát katedry.


 

Podujatia