Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra nemeckého jazyka a literatúry

Aktuálne informácie

Výučba ZS 2020/2021

Výučba v zimnom semestri 2020/2021 začína 21. 9. 2020 prezenčnou formou. Pravidelne, prosím, sledujte oznamy a aktuálne opatrenia.

Informácie pre novoprijatých študentov

Na základe tútorských stretnutí zo dňa 8. 9. 2020 a 10. 9. 2020 boli v zóne pre študentov zverejnené a aktualizované informácie pre novoprijatých študentov.