Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Žofia Frajková

Vzdelanie:

2012-2017 pregraduálne štúdium v odbore Logopédia

2017-2018 Príprava na výkon práce v zdravotníctve

od 2018 zaradenie do špecializačného štúdia Klinická logopédia na Katedre klinickej logopédie a liečebnej pedagogiky LF SZU

Doterajšie pracoviská:

od 2017, trvá Neurologické oddelenie FN Trnava

od 2018, trvá Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, Nemocnica sv.Cyrila a Metoda Antolská

Pedagogická, vedecko-výskumná a prednášková činnosť

Tedla M., Frajková Ž. : Dysfágia u pacienta s rakovinou hlavy a krku, diagnostika a liečba. 65.kongres SSO 5.-7.9.2018 Patince

Tedla M., Frajková Ž.: Dôležitosť správnej diagnostiky a liečby u pacienta s dysfágiou XVII. Česko-Slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. 20.-22.9.2018

Frajková Ž., Miššíková V., Frič M.: Terapia porúch hlasu. XVI. medzinárodná logopedická konferencia SAL. 11.-13.10.2018

Tedla M., Frajková Ž.: Dysfágia-možnosti diagnostiky a liečby. Cievna mozgová príhoda. III.ročník odborného podujatia. 21.2.2019 Bratislava Falkensteiner

Frajková Ž. Logopedická problematika v pediatrii. Kurz špecializačného štúdia, Klinika pre deti a dorast SZU BA 18.3.2019

Frajková Ž. Logopéd a dysfágia: Čo? Kedy? Ako? Prečo? Sympózium 12 hlavových nervov. Adeli Piešťany 26.4.2019

Adzimová S., Frajková Ž. Logopedická terapia dysfágie, workshop. Sympózium 12 hlavových nervov. Adeli Medical Center Piešťany 27.4.2019

Gross, Fabianová, Frajková Rehabilitácia porúch prehĺtania in Poruchy polykání, Vydavateľstvo Tobiáš 2.vydanie 2018. ISBN 978-80-7311-188-5.

Stáž na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové, Česká republika, 17.-19.2.2019

XII. international workshop of laryngomicrosurgery, Medical Faculty, Clinic of otorhinolaryngology and head and neck surgery, Novi Sad, Srbsko 21.-22.3.2019

Workshop Dysphagia, Clarion Ski, Helsinki, Fínsko, 10.-11.6.2019

9th ESSD Congress Swallowing, Nutrition and Imaging, 20-21 September 2019, Viedeň, Rakúsko

Precongress ESSD Clinical Application of Rheology of Fluids and Texture Modified Foods for Patients with OD, 19 September 2019, Viedeň, Rakúsko

Hlavný riešiteľ Grantu mladých UK 437/2019 s témou Diagnostika a terapia porúch prehĺtania u dospelých

Výučba na PdF UK-Poruchy prehĺtania, Kazuistický seminár Poruchy hlasu, Poruchy hlasu

Mimopracovné aktivity: člen SAL, registrácia v SKIZP, člen Sekcie klinickej logopédie SSO, člen ESSD (European Society of Swallowing Disorders)

Granty: 

 

Grant: Komunikační platforma pro zlepšení výuky hlasové problematiky a jejího výzkumu (Fond rozvoje CESNET 667/2020). Hlavný riešiteľ: Ing. Zdeněk Otčenášek, PhD. Obdobie riešenia: 2020-2022