Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne oznamy

V čase od 20.5. do 15.9.2019 sa konzultácie členov KL realizujú prostredníctvom mailovej komunikácie. 

 

Dovolenky, konferencie, PN

 

Prof. Zs. Cséfalvay

 

Prof. A. Kerekrétiová

 

Doc. S.  Kapalková

 

Dr.  D. Buntová

Dlhodobá PN

Dr. M. Zubáková

 

Mgr. V. Kevická

 interná doktorandka

Mgr. K. Mocsári

 interná doktorandka

Mgr. M. Nemcová

 interná doktorandka

Doc. J. Marková