Zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 148
Miestnosť
S-210
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 162
Miestnosť
S-246
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. PhDr. Jana Svetlíková, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra liečebnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 338
Miestnosť
M-318
Publikačná činnosť

Spolupracovníci Katedry liečebnej pedagogiky

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 149
Miestnosť
S-211
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. PhDr. Erika Tichá, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu sociálnej práce a liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť