Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Zamestnanci

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Juraj Čúzy

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Habalová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Miestnosť
S210
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 148
Miestnosť
S-210
Publikačná činnosť

Daniela Jakalová

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Danka Kramplová

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 147
Miestnosť
S-209
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 162
Miestnosť
S-246
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. PhDr. Jana Svetlíková, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 338
Miestnosť
M-318
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Vodičková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Spolupracovníci Katedry liečebnej pedagogiky

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

Pedagogická fakulta UK
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 149
Miestnosť
S-211
Publikačná činnosť