Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

Publikačné výstupy z projektov KLP

Publikácia Včasná intervencia orientovaná na rodinu na stiahnutie tu.

 

Publikácie dostupné online na www.multisenz.wordpress.com

LESSNER LIŠTIAKOVÁ, I. (Ed.). 2017. Multisenzorické aspekty liečebnopedagogických terapií. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4476-0. 

 

Publikácie dostupné online na www.poruchyspravania.sk

LESSNER LIŠTIAKOVÁ, I. (Ed.). 2017. Liečebnopedagogické intervencie pri poruchách správania detí. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. 174 s. ISBN 978-80-223-4454-8.

LESSNER LIŠTIAKOVÁ, I. (Ed.). 2017. Liečebnopedagogická diagnostika situácie dieťaťa s problémami v správaní. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. 179 s. ISBN 978-80-223-4427-2.

FÁBRY LUCKÁ, Z. (Ed.). 2015. Diagnostika porúch správania v kontexte liečebnej pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 63 s. ISBN 978-80-223-3996-4.

LIŠTIAKOVÁ, I. (Ed.). 2015. Poruchy správania z biodromálneho hľadiska 2. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 65 s. ISBN 978-80-223-3995-7.

TICHÁ, E. (Ed.). 2015. Teoretické východiská porúch správania. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. 128 s. ISBN 978-80-223-3994-0.