Štruktúra katedry

Mgr. Pavol Janoško, PhD.

vedúci Katedry liečebnej pedagogiky

č. dverí pracovne: 245

telef. kontakt: +421 2 50222161

e-mail: pavol.janoskouniba.sk

 

 

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

č. dverí pracovne: 210

telef. kontakt:

e-mail: hornakova@fedu.uniba.sk

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.

č.dv. pracovne: S 209

telef. kontakt: +421 2 50222147

e-mail: majzlanova(at)fedu.uniba.sk

 

 

doc. PhDr. Jana Svetlíková, CSc.

č.dv. pracovne: 210

e-mail: svetlikova@fedu.uniba.sk

doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD.

e mail:

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

odborný asistent

č.dv. pracovne: S 243

telef. kontakt:  +421 2 50222228

e-mail: lucka4@fedu.uniba.sk

 

 

 

Mgr. Petra Mitašíková, PhD.

odborný asistent

č.dv. pracovne: S 246

tel. kontakt: +421 2 50222162

e-mail: petra.mitasikova(at)gmail.com

 

 

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.

č.dv. pracovne: S 246

tel. kontakt:  +421 908 548 339

e-mail: listiakova(at)fedu.uniba.skivana.listiakova(at)gmail.com

Web: http://ivanalistiakova.wixsite.com/therapies

 

 

 

 

PhDr. Erika Tichá, PhD.

č.dv. pracovne:

e-mail: ticha@centravi.sk

 

 

 

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

študijný poradca pre Bc. stupeň štúdia

č. dverí pracovne: 243

telef. kontakt: 02 50 222 150

e-mail: tulakfedu.uniba.sk

<output>+421 2 50222228</output>

<output>+421 2 50222228</output>

<output>+421 2 50222228</output>e-mail: tulakfedu.uniba.sk

 

 

PaedDr. Monika Stupková, PhD.

č.dverí: 

telef. kontakt:

e-mail: stupkovam@gmail.com 

 

 

Ing. Blažena Orešková

Katedra liečebnej pedagogiky
sekretárka

č.dv. pracovne: S 244

telef. kontakt: +421 2 50222160

e-mail: oreskova(at)fedu.uniba.sk

Úradné hodiny:

PONDELOK   09:00  - 12:00
STREDA       09:00  - 13:00
ŠTVRTOK      09:00  - 12:00