Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov

Odporúčaná študijná cesta pre bakalársky študijný program

Odporúčaná študijná cesta pre bakalársky stupeň štúdia na nahliadnutie tu.

Odporúčaná študijná cesta pre magisterský stupeň štúdia

Odporúčanú študijnú cestu pre magisterský stupeň štúdia nájdete tu. 

Príručky a návody pre tvorbu rozvrhu a zápis predmetov v systéme Ais2

Príručky a návody pre tvorbu rozvrhu a zápis predmetov v systéme Ais2

Profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia

Profil absolventa bakalárskeho stupňa štúdia nájdete tu

Profil absolventa magisterského stupňa

Profil absolventa magisterského stupňa štúdia nájdete tu. 

Študijný poradca pre Bc.a Mgr. stupeň štúdia

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

študijný poradca pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia v odbore Liečebná pedagogika.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte na e-mail.