Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov - Bc stupeň štúdia

Personálne zabezpečenie akademického roka 2019/2020 na KLP

Personálne zabezpečenie akademického roka 2019/2020 na KLP môžete nájsť tu.

Odporúčaná študijná cesta

Odporúčaná študijná cesta na nahliadnutie tu.

Príručky a návody pre tvorbu rozvrhu a zápis predmetov v systéme Ais2

Príručky a návody pre tvorbu rozvrhu a zápis predmetov v systéme Ais2

Charakteristika študijného programu

Charakteristika študijného programu.

Študijný poradca pre Bc.a Mgr. stupeň štúdia

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD.

študijný poradca pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia v odbore Liečebná pedagogika.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte na e-mail.