Aktuálne

Konferencia Inkluzívna škola a rodina

Katedra liečebnej pedagogika usporiadala dňa 9.11.2017 vedeckú medzinárodnú konferenciu Inkluzívna škola a rodina, ktorá patrí k výstupom projektu KEGA MŠVVaŠ SR č. 030KU-4/2017 s názvom: „Komunikácia a spolupráca s rodinami v inkluzívnej škole“. Správa z konferencie na stiahnutie.

Konzultačné hodiny vyučujúcich na KLP

Konzultačné hodiny ZS 2017/2018

 

prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. (S-210)

Utorok 11.00-13.00

Streda 10.00-12.00 (po dohode)

 

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová, PhD.

Pondelok 10.30-12.30 (miestnosť č. 209)

Streda 11.00-13.00 (miestnosť č. 7)

 

doc. PhDr. Jana Svetlíková, CSc. (S-210)

Streda 10.00-11.00

Štvrtok 10.00-11.00

 

Mgr. Pavol Janoško, PhD. (S-245)

Utorok 10.00-12.00

Streda 11.00-13.00 (po dohode)

 

Mgr. Petra Mitašíková, PhD. (S-246)

Streda 12.00-13.00

 

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD. (S-246)

Streda 09.00-10.30

 

Mgr. Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD. (S-243)

Pondelok 10.00-11.00

Utorok 14.00-15.00

 

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.

materská dovolenka

 

SEKRETARIÁT (S-244)

Ing. Blažena Orešková

Pondelok 09.00-12.00

Streda 09.00-13.00

Štvrtok 09.00-12.00