Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne

Konferencia Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Multisenzorické prostredie ako priestor pre intervenciu. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Dočasná zmena - sekretariát KLP

Vzhľadom ku prebiehajúcim stavebným prácam je dočasne sekretariát KLP presunutý na Moskovsku ulicu, č. dv. 120.

Medzinárodný deň liečebnej pedagogiky 2019

 

Prednáška o programe Son Rise

Dňa 1.4 o 17:00 sa uskutoční na KLP seminár o programe Son Rise. Pozvánku nájdete tu.

Rigorózne konanie

V študijnom odbore Liečebná pedagogika je možné konať rigorózne skúšky. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Predsedkyňa komisie je prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., s ktorou si prosím dohodnite tému rigoróznej práce e-mailom. Prihlášku na rigoróznu skúšku je možné si stiahnuť na tejto adrese, v sekcii Tlačivá.

Konzultačné hodiny vyučujúcich na KLP pre letný semester 2018/2019

Aktuálne konzultačné hodiny na LS 2018/2019 budú aktualizované a zverejnené do 1.3.2019.

 

 

 

 

Kniha Komunikácia v inkluzívnej škole

"Inklúzia nie je záležitosťou iba vzdelávania. Týka sa všetkých oblastí života. Je postavená na uznaní ľudských práv, ktoré musia platiť pre všetkých rovnako bez ohľadu na ich vek, postavenie, zdravotný stav a životnú situáciu. Vo svete plnom nerovností, kategorizovania, zvýhodňovania úspešných, silných a krásnych, filozofia inklúzie vyznieva utopisticky. Koľko tu už bolo podobných nápadov a kde sú?" (Horňáková, 2017, s. 9).

Výstupom projektu KEGA č. 030KU-4/2017 s názvom: „Komunikácia a spolupráca s rodinami v inkluzívnej škole“ je aj publikácia Komunikácia v inkluzívnej škole, ktorá je k dispozícii na stiahnutie.

kniha