Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD., vedúca katedry

E-mail:        kascakova(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9174

Miestnosť:  S-261

doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

E-mail:        urbancova(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9166

Miestnosť:  S-261

prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD.

E-mail:        zamborsky(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9176

Miestnosť:  S-260

doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

E-mail:        mironov(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9168

Miestnosť:  S-253

doc. Mgr. art. Klaudia Račič Derner, ArtD.

E-mail:        derner(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9170

Miestnosť:  S-255

doc. Mgr. art. Dana Šašinová, ArtD.

E-mail:        sasinova(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9176

Miestnosť:  S-260

Mgr. art. Branislav Dugovič, ArtD.

E-mail:        dugovic(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9164

Miestnosť:  S-256

Mgr. art. Vladimír Harvan, ArtD.

E-mail:        harvan(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9164

Miestnosť:  S-256

Mgr. Michal Hottmar, PhD.

E-mail:        hottmar(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9173

Miestnosť:  S-254

Mgr. art. Stanislava Maggioni, ArtD.

E-mail:        maggioni(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9170

Miestnosť:  S-255

Mgr. art. Věra Rašková, ArtD.

E-mail:        raskova(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9174

Miestnosť:  S-258

Mgr. Andrej Šuba, PhD.

E-mail:        suba(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9173

Miestnosť:  S-254

Mgr. Miloš Tomašovič, PhD.

E-mail:        tomasovic(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9174

Miestnosť:  S-258

Mgr. art. Zuzana Zamborská, ArtD., PhD. - externý pedagóg

E-mail:  zuzana.zamborska(at)gmail.com

doc. Mgr. Jana Pastorková, ArtD. - externý pedagóg

Lívia Foltínová - sekretárka

E-mail:        foltinova(at)fedu.uniba.sk

Telefón:      9015 9165

Miestnosť:  S-262