Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

PONUKA ŠTÚDIA NA AR 2020/2021

  1. Katedra hudobnej výchovy garantuje štúdium učiteľstva hudby v odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
A) JEDNOPREDMETOVÉ - DENNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

B) V KOMBINÁCII (HV-iný predmet) - denné
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

C) JEDNOPREDMETOVÉ - EXTERNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 požiadavky na prijímacie konanie

         všeobecné informácie o prijímacom konaní

MAGISTERSKÉ
 A) JEDNOPREDMETOVÉ - DENNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

B) V KOMBINÁCII (HV-iný predmet) - denné
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

C) JEDNOPREDMETOVÉ - EXTERNÉ
 - charakteristika štúdia
 - profil absolventa
 - požiadavky na prijímacie konanie

         všeobecné informácie o prijímacom konaní 

         viac informácií o štúdiu

2. Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania

 dvojročné kvalifikačné vzdelávanie v odbore Učiteľstvo hudobného umenia 
    

3. Katedra hudobnej výchovy zabezpečuje rigorózne konanie (PaedDr.) v odbore:
Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program Učiteľstvo hudobného umenia

  

 

 

 

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Viac informácií na stránke http://www.fedu.uniba.sk/studium/poplatky-za-studium/