Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEČER NA TÉMU

20.10.2016 Radio DEVÍN Daniel Matej a Marián

20.1.2016  Rádio DEVÍN o 19.00. Večer na tému s Danielom Matejom a Marian Lejava.Téma: vzdelávanie mladých ľudí a VENI ACADEMY.

SUPERAR 15.10.2015

Prvý katedrový Večer na tému sa konal 15.10.2015 o 18:00 s Marekom Kapustom.

Garantom podujatia za KHV bola Mgr. art. Eva Šušková, ArtD.

viac o projekte SUPERAR