Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

UMELECKÉ AKTIVITY ŠTUDENTOV

Diplomový koncert Bc. Renata Záhorská a Bc. Rastislav Kocán

Diplomový koncert Bc. Jana Svepešová

5.12.2016 HUDOBNÝ ATELIÉR RTVS

Pozývame Vás na HUDOBNÝ ATELIÉR študentov KHV, ktorý sa bude konať 5.12.2016 o 20:00 v Štúdiu 5 RTVS

Zuzana Feketeová - BLUE NOTE

Zuzana Feketeová, študentka 1.r/Mgr./ ext. sa zúčastnila v speváckej súťaže v nonartificiálnom speve
Blue Note, ktorá sa konala 1.decembra 2016 v Nitre na Katedre hudby.

Z celkového počtu súťažiacich 19 z rôznych Univerzít zo Slovenska ale aj Českej republiky sa umiestnila na 1.mieste. 

Blahoželáme.
 

19. 9. 2016 Slávnostné otvorenie 98.- Akademického roka UK

Súčasťou slávnostného otvorenia 98. akademického roka na UK  19. 9. 2016 bolo aj hudobné vystúpenie speváckeho zboru Katedry hudobnej výchovy PdF UK.

 

 

 

16.05.2016, Bratislava/Gala mladých umelcov u Zichyho

Vokálna tvorba Eugena Suchoňa

16.05.2016, Bratislava/Gala mladých umelcov u Zichyho

Spolupráca s Katedrou hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave

V rámci koncertu bude prezentovaná tvorba Eugena Suchoňa. Mnohé z jeho diel majú výrazný edukatívny charakter, ktorý zláka mladého posucháča, ale nenecháva ho pasívne sa len prizerať. Do cyklu „GALA MLADÝCH UMELCOV U ZICHYHO“ sa zapojili študenti katedry hudobnej výchovy PdF UK v Bratislave spolu s Evou Šuškovou, Evou Plesníkovou, Andrejom Šubom a Blankou  Pavlovičovou.   

Pozvánka na goslepový koncet Erika Holovku

Pozvánka na koncert zboru KHV

Diplomový koncert Bc. Zuzana Horváthová

Diplomový koncert Bc. Katarína Halinkovičová

Pozvánka na koncert - Linda Mellenová

Diplomový koncer Bc. Zuzana Székelyová a Bc. Josef Sládek

 

 

Diplomový koncert Bc. Michaela Duračková

27.1.2016 Klavírenie

Koncert študentov KHV pod pedagogickým vedením Ivana Šillera

4.12.2015 Nové Zámky Galéria plná hudby

Eva Šušková a študentky katedry hudobnej výchovy pripravili 4.12.2015 v Nových Zámkoch v rámci koncertného cyklu "Galéria plná hudby" Vianočný koncert .

Otvorenie Akademického roku 2015/2016

Spevácky zbor KHV pod vedením doc. PaedDr. Sergeja Mironova, CSc. účinkoval na otvorení Akademického roku 2015/2016 v Aule UK.